Pere IV, 345 08020 Barcelona

Projecte co-

 

Projecte co- va néixer en un moment d'emergència col·lectiva a l'abril de 2020. Igual que altres sectors, el camp cultural va parar en sec a causa del COVID-19. Moltes institucions artístiques van detenir els seus programes, però La Escocesa va decidir activar-se internament, d'una manera crítica però segur.

El prefix 'co-', procedent del llatí cum i de l'indoeuropeu -kom, significa 'junt', 'unió' o 'companyia': connexió, contacte, compromís, comunitat, corporalitat, però també confinament, coacció, cobrador, covid. Aquestes dues lletres van prendre una importància cabdal en un moment en el qual el contacte era una cosa ‘perillosa’.

Davant la urgència de pensar en comunitat en el virus i de conviure amb el virus, un col·lectiu d'artistes es va reunir per a collir noves maneres de cohabitar els espais públics i culturals, construir plans de corresponsabilitat i seguretat social i compartir espais d'ajuda econòmica i de cures.

Aquestes urgències segueixen presents, i, per això, s'ha obert un últim període del Projecte co- per a donar continuïtat al treball i les col·laboracions que es vénen generant des de la primavera de 2020.


Aquests són els grups que conformen actualment el projecte:

 • el co-nsultori connecta, comparteix, comunica, i amb sort, cobra. El consultori s'obre per a informar, i cuidar, a tot el que el necessiti sobre ajudes i subvencions disponibles, dins i fora del sector cultural.
  Contacte: consultori@laescocesa.org
   
 • la co-ctelera per a conèixer-se, acompanyar-se, confiar i fer comunitat. Aquest grup s'encarregarà de tornar a omplir els carrers amb activitats que acompanyin al *desconfinamiento progressiu, contribuint a fer perdre la por a les veïnes i veïns del barri del Poblenou, i més endavant de tota Barcelona.
  Contacte: coctelera@laescocesa.org
   
 • el co-rpus, el cos, el conjunt, el començament. Aquest grup, de naturalesa interdisciplinària, tindrà com a objectiu retornar el cos a la cultura de manera segura, imaginant i proposant paquets de protocols i mesures que puguin servir a centres culturals i a artistes individuals.
  Van crear un espai anomenat co-laboratori amb les reflexions i experiències viscudes
  Contacte: corpus@laescocesa.org
   
 • les co-municadores dissenyen, presenten i informen. S'encarreguen de comunicar els resultats dels tres grups d'acció a través de xarxes socials, web i altres mitjans.
  Contacte: comunicadores@laescocesa.org
   
 • Arxiu i documentació registren i retraten, organitzen i cataloguen. Aquest grup materialitza, a través de diferents formats, les diferents activitats i processos que tenen lloc en La Escocesa. Despres s'encarreguen d'arxivar el material, compilant-lo a manera de llegat informatiu. També treballen en la formalització dels fons de La Escocesa en forma de Biblioteca.
  Contacte: arxiu@laescocesa.org


A més, durant 2020 es van generar grups que responien específicament a les circumstàncies momentànies del context i de La Escocesa. Aquests van ser:

 • les co-nnectores, uneixen, vinculen i operen. S'encarreguen del contacte intern i la correspondència entre el projecte i centres culturals, institucions, administracions.
  Van crear una constelació de relacions amb altres centres.
   
 • les co-nseguidores a.k.a. fundraising, investiguen, sol·liciten i esperem que aconsegueixin! S'encarreguen de buscar fons per part d'altres organismes per a poder continuar el projecte.

 

Finalment, comptem amb una sèrie de tallers d'ús col·lectiu gestionats per sòcies que també formen part del projecte CO. Formen part dels útils de La Escocesa

 

Pere IV, 345 08020 Barcelona