Pere IV, 345 08020 Barcelona

CO-*OBRA

obrador col·lectiu

 
És un taller col·lectivitzat de fabricació analògica amb especial èmfasi en la producció ceràmica. La tendència digitalitzadora de les últimes dècades arracona a les artistes i dissenyadores davant de l'ordinador, esdevenint en una gestió dels espais de producció artística, que limita el seu ús a allò que no embruta, i marginant aquelles pràctiques que congreguen cossos i matèries pringosas. L'obrador està pensat per a donar cabuda a aquestes necessitats de producció d'obra de mitjà i gran format, oferint recursos tècnics i espacials, alhora que proposa estratègies de col·lectivització del treball, de coneixement i responsabilitat compartides que ens permetin suportar i cuidar una infraestructura que dóna resposta a les necessitats productives artístic-artesanes en La Escocesa.
 

 

Pere IV, 345 08020 Barcelona