Pere IV, 345 08020 Barcelona

CO-*OBRA

obrador col·lectiu

 
És un taller col·lectivitzat de fabricació analògica amb especial èmfasi en la producció ceràmica. La tendència digitalitzadora de les últimes dècades arracona a les artistes i dissenyadores davant de l'ordinador, esdevenint en una gestió dels espais de producció artística, que limita el seu ús a allò que no embruta, i marginant aquelles pràctiques que congreguen cossos i matèries pringosas. L'obrador està pensat per a donar cabuda a aquestes necessitats de producció d'obra de mitjà i gran format, oferint recursos tècnics i espacials, alhora que proposa estratègies de col·lectivització del treball, de coneixement i responsabilitat compartides que ens permetin suportar i cuidar una infraestructura que dóna resposta a les necessitats productives artístic-artesanes en La Escocesa.
 
 
Horaris generals:
_Sòcies residents:
Ús puntual: 24/7
Ús de llarga durada amb ocupació d'espai continuat: reserva prèvia
_Sòcies usuàries:
Ús puntual: CO-OBRA obert (divendres 11 a 14 h i de 16 a 19h)
Ús de llarga durada amb ocupació d'espai continuat: consultar disponibilitat i reserva prèvia.

CO-OBRA ceràmica obert:
-Divendres 11h a 14h i de 16h a 19h (obrador de ceràmica obert per a ús de sòcies i residents, amb assessorament tècnic de les mestres de taller).

HORARIS I RESERVES
Servei de cocció:
-Forn elèctric: servei de cocció de peces gestionat per les responsables de ceràmica. Lliurar fitxa de cocció emplenada i pagament per endavant.
-Forn de llenya i coccions experimentals: disponibilitat de participar en les coccions de llenya.

Materials:
L'obrador fa una compra comunitària d'argila perquè la teva puguis adquirir-la aquí. Altres materials específics corren a compte de l'usuari/a.(Pregunta a les responsables de ceràmica.)

Responsables:
El CO-*OBRA ha estat desenvolupat per les sòcies Mercè Jara Muns i Marina Rubio Marco.
En l'actualitat la gestió és a càrrec de Mercè Jara, Julia Aurora Guzman i Alma Esteban. Mail de contacte: obradorcollectiu@laescocesa.org
La seva gestió està repartida entre elles i Daniel Zuchelli, responsable de manteniment de La Escocesa.

 

Pere IV, 345 08020 Barcelona