Pere IV, 345 08020 Barcelona

el co-laboratori:
Espai d'assaig i cura per a projectes afectats pel COVID-19

 

Sents que les mesures de gestió de risc convencionals limiten el teu projecte artístic? Busques maneres de procurar la trobada física dels cossos de forma segura i relaxada? T'estàs plantejant incorporar maneres imaginatives de compliment amb les mesures de prevenció dels protocols? Has trobat/experimentat solucions i vols compartir-les?

Si ets un col·lectiu, artista individual, centre d'art, etc. i tens dubtes, malestars o reptes respecte a com gestionar el risc en la trobada dels cossos, contacta'ns i col·laborarem en la recerca de solucions específiques per al teu projecte.

El co-laboratori neix com un espai obert per assajar i temptejar juntes les possibilitats i propostes que sorgeixin des de les necessitats específiques d'artistes, col·lectius, grups i situacions que s'hagin vist afectades en aquest moment d'incertesa per la situació del Covid-19. Es pretén, a través d'aquest espai, generar un lloc de coneixement compartit amb caràcter flexible i participatiu que serveixi tant per a produir un intercanvi d'experiències com per expressar dubtes i malestars d'índole personal.

La paraula co-laboratori es compon de dues accepcions (col·laboració i laboratori). D'aquesta manera, l'àmbit de la participació i el treball col·lectiu i comunitari (col·laboració) es dóna juntament amb una necessitat d'espai experimental generador de coneixement (laboratori).

Amb l'obertura d'aquest espai, es pretenen assolir els següents objectius d'actuació:

1. Servir de suport i lloc de trobada a la ideació de projectes i activitats artístiques i culturals que requereixin d'una adaptació a les noves mesures de seguretat intervingudes per la situació del Covid-19.

2. Generar i promoure des de la cura, espais horitzontals de creació, intercanvi i contacte, adreçats a artistes i persones de l'àmbit creatiu i cultural on proposar metodologies que impulsin a generar sabers compartits des del saber i l'experiència personal.

3. Detectar, compartir i analitzar els problemes i malestars col·lectius que, a causa de la situació del Covid-19, afecten o puguin afectar la comunitat artística a nivell emocional, creatiu, econòmic, etc.; abordant col·lectivament la implementació de les solucions oficials.

4. Proporcionar un seguit de recursos i referents a la comunitat artística com a proposta de noves vies creatives desenvolupades com a conseqüència de la crisi del Covid-19.

5. Idear propostes que respectin els principis i objectius creats des de l'equip Co-rpus de La Escocesa, com a resposta a la necessitat de la creació d'un conjunt de mesures que promoguin la continuïtat de les activitats culturals des de la presència i seguretat dels cossos .

 

 

Pere IV, 345 08020 Barcelona