Pere IV, 345 08020 Barcelona

CO-municadores

 

Les co-municadores dissenyen, presenten i informen. S'encarreguen de comunicar els resultats dels tres grups d'acció a través de xarxes socials, web i altres mitjans.

Des del naming del projecte al pla de comunicació, el disseny gràfic, el community management o la gestió de la web, les co-municadores, mostren què s'està coent en el laboratori que és el Projecte Co-. Les tres integrants del grup treballen mà a mà amb cadascun dels grups principals per a conèixer els continguts i pensar les millors vies de comunicació. Xarxes socials, premsa, mailing, contacte amb agendes culturals i cartells físics repartits pel barri han estat els principals mitjans de difusió.
 

El grup de les co-municadores març 2020- juliol 2021:


El grup de les co-municadores sep-dec 2021:

  • Leia Goiria
  • Helena Vinent
  • Morgana Ucher

 

Pere IV, 345 08020 Barcelona