Pere IV, 345 08020 Barcelona

estudi comunitari

Projecte de recerca i experimentació 2020
Mateixes Mancances

 

Mateixes Mancances (2018) és un col·lectiu artístic format per Berta Vallvé i Leia Goiria . De la nostra educació comuna, adoptem el tèxtil com a suport per a reflexionar al voltant dels conceptes d’espai-gènere i sobre la manera en què les dones, desocupem l’espai en l’art.
La perspectiva de gènere és un fil conductor que acompanya el contingut i la metodologia de treball centrada en el consentiment, l'ètica de les cures, la feminització dels espais que intervenim i el treball col·lectiu. Ha estat cabdal descobrir les crítiques feministes a la Història de l’Art i veure la necessitat de reconèixer com a iguals aquelles pràctiques considerades arts menors per la seva vinculació amb la domesticitat i feminitat. El projecte que desenvolupem a la Escocesa parteix de la necessitat de reconèixer el llegat del tèxtil i com les seves pràctiques depenen en gran manera de l’ensenyament generacional altruista per part de dones, esdevenint grans transmissores d’herències experiencials i culturals.
estudi comunitari és un projecte que s’inicia al mes de març amb una investigació conjunta sobre genealogia de dones artistes tèxtils en format semi-expositiu sota el nom [estudi comunitari dins sala expositiva] al CC.Guinardó. En quedar estroncada pel confinament, es va reconfigurar el format per tenir una continuïtat online, a la web estudicomunitari.hotglue.me
Després de l'ampli abast de la recerca que es va realitzar de forma descentralitzada durant el confinament, actualment, volem centrar-nos en construir un espai artístic i de reflexió presencial sobre l’art i tècniques tèxtils que han estat apartades o no àmpliament reconegudes en la Història de l'Art Patriarcal. La proposta es basa en la creació d'una instal·lació comunitària processual esdevenint aquesta l’entorn on (re)conèixer el llegat artístic de les dones i la seva genealogia a l’àmbit tèxtil amb perspectiva feminista. Proposem a través d’aquesta acció, originar un procés alternatiu en entitats museístiques que revalori la creació artística tèxtil femenina.
Amb l’objectiu de compartir discursos i coneixements experiencials al voltant de l’art tèxtil, projectem tres trobades amb diversos perfils de dones significatives en l’herència artística d’aquest medi així com d’altres de vessant més teòrica. Aquestes trobades tindran lloc en una instal·lació performativa a mig camí entre allò quotidià i artístic que les mateixes participants intervindran, aportant contingut manual i oral. La intenció és cohabitar, construir i interaccionar amb aquest espai com a eina per reconèixer les pràctiques tèxtils que el conformaran.
Entenem que els processos de creació són una part essencial dels projectes artístics i volem fer-les visibles a la vegada que apostem per metodologies horitzontals per tal de desestabilitzar les jerarquies imposades entre les categories artista-públic i creació-investigació.
Concebem el projecte com un espai de producció i, alhora, de reflexió fent conviure en el mateix espai la creació artística i la generació de contingut. La proposta parteix del saber situat i reivindica la rellevància de les experiències populars, col·lectives i personals com a fonts vàlides de coneixement.
Aquest, serà un procés compartit amb un seguit de persones implicades de diferents maneres en l’art tèxtil i en el reconeixement de les herències tèxtils com a pràctiques artístiques i es valdrà de les seves intervencions per tal de configurar un entorn que representi de manera digna les arts tèxtils.Si vols conèixer o participar en el projecte podràs trobar-nos a:
estudicomunitari.hotglue.me
mateixesmancances@gmail.com
@mm_____mateixesmancances

Pere IV, 345 08020 Barcelona