Pere IV, 345 08020 Barcelona

entreteixides

 

Programa educatiu d’arts visuals que sorgeix de la col·laboració entre el Centre Cívic Can Felipa, Hangar i La Escocesa.

Entreteixides és un programa que pretén incentivar la creació de continguts al Centre Cívic Can Felipa mitjançant la realització de tallers específics impartits per artistes i productorxs culturals que operen en el context d’Hangar i La Escocesa. L’objectiu de Entreixides és propiciar i assajar metodologies cooperatives i participatives dirigides a públics transversals i transgeneracionals; una multiplicitat de cossos afectats* que refermin i expandeixin el camp d’acció dels tres centres. Per a això, resulta imprescindible tramar aliances i compartir –no només recursos, sinó també línies de pensament i acció– entre institucions còmplices, una labor essencial en la proposta metodològica d’un programa que es fonamenta en la interacció i la convivència.

La selecció dels tallers que formen part del programa Entreixides es realitza mitjançant convocatòria interna dues vegades a l’any durant els mesos de febrer i juliol i està dirigida a artistes i productorxs culturals d’Hangar i La Escocesa. De les propostes rebudes, s’escullen dos tallers que s’inclouen en la programació trimestral del Centre Cívic Can Felipa. Les propostes no seleccionades es valoren per formar part de les futures programacions de tallers del Centre Cívic.

 

3ª edició - programació 2022

la imatge intrusa

gener 2022

Una persona rep un material (cinta de vídeo, correu electrònic, casset, fotografia, carta, llibre etc) que interromp a la seva vida; aquesta és la premissa que La imatge intrusa té com a punt de partida i fil conductor. El que es proposa és un exercici de pensament i creació literària sobre la creació de ficcions i narratives, a mig camí entre un cineclub i un club de lectura i escriptura. Es duran a terme 8 sessions en què es visionaran i/o llegiran diferents creacions audiovisuals i literàries en què es faci servir aquest macguffin i es duran a terme exercicis creatius d’imaginació i escriptura amb ell mateix recurs narratiu. La imatge intrusa té com a objectiu crear un espai col·lectiu d’imaginació, on a més de l’escriptura es tingui l’objectiu d’analitzar les estructures de creació de ficcions i les estratègies.

Es proposa la creació d’una publicació que reculli i organitzi els materials resultants de La imatge intrusa, com ara narracions curtes, assaigs, contes, poemes, imatges etc. Tant la publicació com la presentació pública d’aquesta funcionen com una forma de tancar i socialitzar els resultats del procés dut a terme a les trobades. Taller a càrrec de Marla Jacarilla i Juan David Galindo, artista en residència en Hangar.

 

 

2ª edició - programació 2021

copy/paste. taller d’escriptura no creativa

març 2021

Encara segueixes escrivint com el s. XIX? Continues esperant que les muses et visitin cada nit per acabar aquesta novel·la que tens entre mans? Siguem realistes, amb tota la informació que rebem diàriament, no podem escriure pensant que la nostra imaginació és pura i genuïna. Tot està escrit. Per què escriure més? Per què no copiar, plagiar, robar, barrejar o automatitzar? En aquest taller aprendrem i jugarem amb tècniques d’escriptura on no haurem d’escriure. Barrejarem textos d’altres autors per tal de crear les nostres pròpies novel·les, copiarem comentaris de Youtube i anuncis d’agències de viatges, farem servir algoritmes per crear versos i modificarem notícies de diaris per, finalment, editar el nostre propi “poemari” col·lectiu no tan propi.” Taller impartit per Natalia Domínguez i Ezequiel Soriano, artistes en residència en La Escocesa.

 

fragments irresoluts

abril 2021

En aquestes urbs definides per la producció i el consum, els terrenys erms apareixen com a interrupcions, últims espais de llibertat. Aquests fragments d’inconscient col·lectiu conformen uns llimbs, sense regles ni jerarquies, oberts a diferents possibilitats d’existència. . Aquest taller procurarà ser un espai de pensament, intercanvi i reflexió sobre com hem viscut aquest darrer any, tenint com a punt de partida una incursió als erms del Poblenou. Taller impartit per Catarina Botelho, artista en residència en La Escocesa.

 

streaming tuning

abril-juny 2021

Aprendrem a utilitzar OBS (Open Broadcaster Software), programa lliure i de codi obert, i principal aplicació utilitzada per fer streamings per Internet. Al taller, a més, es proposarà fer servir OBS amb altres objectius lúdic/creatius com la realització/edició de vídeo en viu o la customització d’una càmera virtual per a vídeo trucades. A través d’això, es pretén treballar una consciència crítica del contingut en streaming, reflexionant sobre, entre d’altres, el fenomen Twitch, els streamers, l’slow TV, l’IRL o l’ús de totes aquestes eines durant l’època de pandèmia. Impartit per Daniel Moreno Roldán, artista en residència en Hangar.

 

geografies personals del Poblenou

juny 2021

El taller convida a explorar i plasmar dimensions intangibles de l’espai urbà, absents de les geografies oficials i tecnològiques, i construir un atles col·laboratiu del Poblenou. La primera fase es desenvoluparà a l’entorn de Can Felipa. Després d´una sessió d´introducció a la cartografia artística seguida d´una deriva urbana, els participants elaboraran conceptes de mapes personals usant diferents tècniques analògiques i/o digitals. La segona fase consistirà en el desenvolupament i formalització de les idees proposades, i culminarà a L’Escocesa amb una iniciació a la risografia (abraçar l’error i trobar-ne les possibilitats), on cada participant farà una edició del seu propi mapa. Impartit per Carola Moujan i Teresa Mulet, artista en residència en La Escocesa.

 

 

1ª edició - programació 2020

Grup de pintura amateur

juny 2020

Grup de pintura amateur que pretén explorar les possibilitats de la pintura amateur en oposició a la pràctica professional. S’anima als assistents a pintar tant allò que els agrada com allò que no, allò que els passa, o allò que no els ha passat mai. És un taller destinat a aquells que s’iniciïn en la pràctica de la pintura com a aquells que ja en tinguin nocions. És concebut com un espai de trobada per pintar conjuntament i comentar allò que s’ha fet. A càrrec d’Aldo Urbano, artista en residència en Hangar.

 

Pintura en anglès

maig i juny 2020
En aquest curs estudiarem i practicarem diferents formes de pintar incloent-hi paisatge, retrat, natura morta i pintura abstracta, i començarem a pensar quin tipus de pintor/a ens agradaria ser, així com les diferents formes de començar una pintura. Cada tema inclou una breu introducció fent servir exemples de pintors britànics i americans, contemporanis i moderns, per oferir un context històric i artístic. Aquest és un curs pràctic impartit en anglès. A càrrec de Michael Lawton, artista en residència en Hangar.

 

Brodat i diàleg

taller ajornat

El taller proposa una peça col·lectiva d’art tèxtil, a partir de paraules, frases i parts de converses. Els participants aportaran els discursos que els rodegen diàriament per després transformar-los a la tela col·lectiva. Aquesta mateixa tela es convertirà en unes estovalles en què es realitzarà un àpat l’últim dia del taller. A càrrec de Radial Radiant, col·lectiu en residència en La Escocesa.

 

Interface: taller de videocreació

juliol 2020

Es proposa un taller de creació de vídeo assaig. En una primera part es visualitzaran i analitzaran diferents vídeos fets per artistes, directors de cinema, youtubers etc, La segona part es dedicarà a la creació de petits exercicis de vídeo que culminaran en un projecte personal, acabant amb una projecció dels resultats. Es treballaran nocions sobre el desenvolupament conceptual d’un projecte, la creació de guió, enregistrament, muntatge i edició. A càrrec de Juan David Galindo Guarín, artista en residència en La Escocesa.

 

 

Pere IV, 345 08020 Barcelona