Pere IV, 345 08020 Barcelona

trena

programa de mediació per trobades càlides amb la institució

 

Trena és un programa de mediació dissenyat pel col·lectiu LUMBRE en el marc de Art Space Unlimited, la intenció del qual és generar una crida d'obertura perquè La Escocesa sigui casa de comunitats que actualment no l'habiten. Trena posa el focus en persones migrardes del sud global, que estan relacionades amb la producció i la feina de l'art i la cultura i que per motius de desigualtat estructural no arriben a fer part del circuit de l'art contemporani de la ciutat.

La proposta s'organitza en tres fils: Foc, Terra i Aliances. Aquests fils, separats, però interdependents, es teixeixen des de i amb la comunitat de l'Esco, amb una possible comunitat d'artistes migrants del sud i amb les nostres aliances esco-comunitat-ciutat-entorn de l'art.


Inicialment, s'han realitzat les següents trobades:

  • Una formació sobre privilegi blanc i consciència ètnic racial amb la investigadora Danielle Almeida. Dirigida a l'equip i tota la comunitat de L'Escocesa, aquest partit marca l'inici de TRENA. Considerem que per a obrir les portes cal preparar-nos per a l'escolta i no hi ha un altre manera de preparar el cos per a l'atenció que primer, mirar cap a dins. Per això aquesta formació es va orientar a treballar i revisar les nostres estructures i privilegis per a començar a desmantellar l'entramat de racisme estructural del qual en som part.

    Danielle és una cantant, educadora, investigadora i activista antiracista brasilera que entre altres coses porta endavant a Brasil el projecte Feira Preta, un espai de formació comercial i econòmica per a persones negres que tenen projectes productius. La fira no sols impulsa marques, sinó que a més és un punt de trobada de la cultura afrodiaspórica i un referent del moviment negre al país. 
     
  • Un hackató, per a presentar i nodrir la guia de recursos per persones migrants a Barcelona.
     
  • Pròximament obrirem un espai sobre el dol migratori. El duel migratori és un procés lligat a la salut mental amb diferencials específics. Considerem que partir de la cura de la salut mental i el duel migratori possibilita fer consciència de les diferències estructurals i sistemàtiques que fan que uns cossos la visquin d'un mode i altres cossos d'un altre.


Aquest inici de la trena és un moment de juntança entre fils i barreja de realitats, un moment per mirar cap a la comunitat que habita la fàbrica, alhora que un procés d'atenció i treball de camp amb artistes migrades que no l'habiten per, de mica en mica, anar treballant en les tres línies de recerca que convergiran en moments concrets, en forma d'esdeveniments oberts dins i fora de la Escocesa:

 

Foc

coordinada per Juan David Galindo

Grup d'aprenentatge col·lectiu d'artistes migrants del sud global sobre estratègies de supervivència dins del context artístic a Barcelona. Parteix d'un posicionament crític sobre el model d'èxit professional alhora que cerca generar coneixements i eines pràctiques de subsistència. S'efectuarà un mapatge del context professional, els seus agents, codis i mitjans. Foc és un procés on compartir entre coneixements i sabers, amb un rol actiu de les participants.

 

Terra

coordinada per Diana Rangel

En el context de la salut mental del migrant i especialment de l'artista migrant del sud global, relacionem Terra amb el tall i renéixer d'arrels pròpies, la recerca d'aigua i sòl fèrtil. Semblaria que l'experiència migratòria és un assentar-se, adaptar-se, ajustar espais de desig i acció a nous territoris. La línia de treball i investigació Terra podria centrar-se a explorar com les complexitats de la identitat i el sentit de pertinença a l'artista migrant es col·loquen en joc en nous territoris. Aquest enfocament podria aprofundir com les experiències de migració, el desarrelament cultural i les barreres lingüístiques impacten en la salut mental de l'individu, però realment busca convertir-se en un intercanvi d'estratègies i sabers, maneres de fer compartits que puguin ser de consol i utilitat altres nouvinguts o en procés d'assentament.

 

Aliances

coordinada per Tau Luna

La línia d'aliances travessa transversalment la trena i proposa, per una banda, formacions, trobades i dispositius per a la deconstrucció crítica i urgent de la blanquitud i per a la traïció del privilegi ciutadà-pertanyent, amb la intenció de fer, des del nostre petit espai situat, un lloc més porós i sensible a les diferències estructurals que ens permet ser aquí mentre altres són allà o allà, i obrir horitzons de disposició per fer aliances reals, afectives, professionals i productives tenint en compte les diferències i cuidant-les, en comptes d'ignorar-les. Proposem tenir cura de la diferència migrada contra l'obligatorietat d'integració o assimilació de l'Europa fortalesa.

 

Lumbre, esdeveniments càlids, és un col·lectiu format per Tau Luna Acosta, Diana Rangel i Juan David Galindo, que s'arma amb la intenció de posar al centre potències per generar coses junts. Amb una metodologia de treball lenta i insistent, com una manera de fer-li front a la sobreproducció i sobre programació de la lògica neoliberal que maneja el camp de l'art.

 
El projecte està cofinançat per la Unió Europea. No obstant això, els punts de vista i opinions expressats ​​són únicament els dels autors i no reflecteixen necessàriament els de la Unió Europea. Ni la Unió Europea ni l'autoritat atorgant poden ser considerats responsables d'ells.

Pere IV, 345 08020 Barcelona