Pere IV, 345 08020 Barcelona

Associa't

A La Escocesa, obrim una nova modalitat de sòcies usuàries, destinada a qualsevol artista o investigadora que vulgui convertir-se en usuària del espai de La Escocesa sense disposar d'un taller propi.
 
Els avantatges de les Associades són els següents:
  • Podràs fer ús dels espais comuns de reunió de La Escocesa, sense accés a un taller propi, així com dels útils que ofereix el centre: risografia, taller de revelat fotografic, taller de ceràmica i fusta, biblioteca difusa i plató (sempre amb reserva prèvia; en el cas que alguns d'aquests serveis suposin un cost adicional, s'aplicaran les tarifes corresponents).
  • Passaràs a formar part de l'Associació d'Idees EMA, òrgan gestor de La Escocesa, relació mitjançant la qual podràs participar a les assamblees amb veu però sense vot.
  • Prodràs presentar-te a totes les convocatòries i beques internes del centre, destinades a usuàries.
  • Podràs reservar puntualment (reserves per setmanes) un taller en rotació, per al desenvolupament d'un projecte específic.
  • Contribuiràs a ampliar la base social del projecte de la fàbrica oberta de creació analògica de La Escocesa.
 
Els requisits per a sol·licitar l'alta de Associada a La Escocesa són els següents:
  • Ser major d'edat.
  • Trobar-se en l'actualitat en el desenvolupament d'alguna activitat artística o d'investigació sobre qüestions relacionades amb l'art en general.
  • Presentar una carta de motivació i trajectòria en un dels dos plaços anuals (abril i octubre) en què s’obre convocatòria de sòcies usuàries.
La figura sòcia usuària està dirigida especialment a les persones que vulguin formar part de la comunitat artística i ciutadana de La Escocesa, contribuint a construir el projecte col·lectivament, i no com a solució per obtenir un taller de treball, ni un lloc de magatzematge de material, ni un lloc on fer exposicions o difusions de l'obra en benefici propi.
 
Les sol·licituds de sòcia s'han de presentar i renovar cada sis mesos, durant els dos plaços anuals (abril i octubre) en què s’obre convocatòria socies d'usuàries. Durant els mesos de maig i novembre, la Junta de l'Associació, juntament amb la direcció del centre, es reuneixen per valorar les sol·licituds. L'acceptació o rebuig de les sol·licituds es comunicarà a cada sol·licitant després aquestes valoracions.
L'entrada de sòcies es fa en els mesos de Juny i Desembre.
 
La tarifa mensual per a les associades usuàries és de 12€ a través d’un pagament únic de 72€ semestrals.
 
El període d'associada té una durada de 6 mesos i es pot renovar semestralment.
 
Més informació a info@laescocesa.org
 
 
 

Pere IV, 345 08020 Barcelona