Pere IV, 345 08020 Barcelona

les co-nnectores

març-juliol 2020

 

les co-nenctores, uneixen, vinculen i operen. S'encarreguen del contacte intern i la correspodencia entre el projecte i centres culturals, institucions, administracions.

Teixint entre diversos actors, les co-nectoras han aconseguit crear una vasta xarxa de col·laboradores del Projecte Co-. Des de la participació en els Dissabtes Tònics de la co-ctelera fins a la cooperació amb el co-laborari, molts centres, tallers, artistes i institucions han treball al costat del projecte.

Podeu consultar qui en l'apartat co-nstelaciones.


El grup de les co-nnectores el van formar:

 

Pere IV, 345 08020 Barcelona