Pere IV, 345 08020 Barcelona

 projecte co-

 

projecte co- converteix La Escocesa en un centre de recerca artística per a afrontar la crisi del Covid-19 i proposar solucions. 

El prefix co-, procedent del llatí cum i de l'indoeuropeu -kom,  significa 'junt', 'unió' o 'companyia': connexió, contacte, compromís, comunitat, corporalitat, però també confinament, coacció, cobrador, covid. Aquestes dues lletres prenen importància cabdal ara que el contacte és una cosa perillosa, la connexió virtual, la companyia absent i el compromís constantment negociat. Urgeix pensar en comunitat en el virus, cohabitar amb el virus i després del virus. Un col·lectiu d'artistes ens hem reunit per a collir noves maneres de cohabitar els espais públics i culturals, construir plans de corresponsabilitat i seguretat social i compartir espais d'ajuda econòmica i de cures. A continuació us presentem els sis grups que conformaran el projecte:
 

 • el co-nsultori connecta, comparteix, comunica, i amb sort, cobra. El consultori s'obre per a informar, i cuidar, a tot el que ho necessiti sobre ajudes i subvencions disponibles, dins i fora del sector cultural.
  Contacte: consultori@laescocesa.org
   
 • la co-ctelera per a conèixer-se, acompanyar-se, confiar i fer comunitat. Aquest grup s'encarregarà de tornar a omplir els carrers amb activitats que acompanyin al desconfinament progressiu, contribuint a fer perdre la por a les veïnes i veïns del barri del Poblenou, i més endavant de  tota Barcelona.
  Contacte: coctelera@laescocesa.org
   
 • el co-rpus, el cos, el conjunt, el començament. Aquest grup, de naturalesa interdisciplinària tindrà com a objectiu retornar el cos a la cultura de manera segura, imaginant i proposant paquets de protocols i mesures que puguin servir a centres culturals i a artistes individuals.
  Contacte: corpus@laescocesa.org
   
 • les co-municadores, dissenyen, presenten i informen. S'encarreguen de comunicar els resultats dels tres grups d'acció a través de xarxes socials, web i altres mitjans.
  Contacte: comunicadores@laescocesa.org
   
 • les co-nnectores, uneixen, vinculen i operen. S'encarreguen del contacte intern i la correspodencia entre el projecte i centres culturals, institucions, administracions.
  Contacte: g5@laescocesa.org
   
 • les (a)co-nseguidores a.k.a. fundraising, investiguen, sol·liciten i esperem que aconsegueixin!. S'encarreguen de buscar fons per part d'altres organismes per a poder continuar el projecte.
  Contacte: g6@laescocesa.org


Aquests sis grups de treball s'han articulat com un programa extraordinari de vint-i-quatre beques que La Escocesa ha ofert internament a la seva comunitat, dirigint-se especialment als seus membres actualment més vulnerables. D'aquesta forma, la mateixa composició dels grups ha funcionat com una primera mesura interna, contribuint a rellançar l'activitat i a auxiliar les economies de la comunitat artística. Mitjançant el projecte co- La Escocesa pretén oferir alternatives a la virtualització com a única resposta possible a la crisi del contacte entre cossos que haurà d'afrontar l'escena cultural en els pròxims mesos.

 

 

 

 

 

 

Pere IV, 345 08020 Barcelona