Pere IV, 345 08020 Barcelona

art space unlimited

comunitats resilients a l'avantguarda  de les institucions artístiques contemporànies

 

Des de novembre de 2023 i fins a juny de 2025 La Escocesa participa en el projecte europeu Art Space Unlimited, una xarxa d'aprenentatge mutu creada al costat de  OFF Biennale Budapest (Hongria), < rotor > (Graz, Àustria), Shtatëmbëdhjetë / Foundation 17 (Pristina, Kosovo), i tranzit.cz / Biennale Matter of Art (Praga, República Txeca).

L'objectiu d'aquesta col·laboració és generar un espai de transferència de coneixement interinstitucional per a trobar noves maneres d'obrir-se a públics que no solen formar part dels seus respectius contextos.  Així mateix, cada institució durà a terme un programa d'activitats que es dissenyaran de manera estratègica i s'implementaran amb l'ajuda d'una figura de mediació. El projecte culminarà amb una publicació que reflecteixi aquests aprenentatges institucionals en forma de prototips, glossaris, i protocols.

Per a la part de la mediació, La Escocesa col·laborarà amb LUMBRE, un col·lectiu de recerca, mediació i programació cultural format per Tau Luna Acosta, Diana Rangel i Juan David Galindo, que posa en pràctica metodologies desbordades de l'art contemporani per a proposar trobades i espais on fer en col·lectiu. El focus dels seus interessos relacionals està posat en les persones migrants del sud global que viuen a Barcelona, i treballa per a generar espais més justos per a aquestes persones, usant l'art com a pretext, eina i tecnologia. Un dels seus projectes és Lumbre Migrante, una guia en format imprès i digital que té l'objectiu d'acompanyar i fer de mapa en el procés d'aterratge en els tràmits administratius lligats a llei d'estrangeria del Regne d'Espanya.

 

partners

 
El projecte està cofinançat per la Unió Europea. No obstant això, els punts de vista i opinions expressats ​​són únicament els dels autors i no reflecteixen necessàriament els de la Unió Europea. Ni la Unió Europea ni l'autoritat atorgant poden ser considerats responsables d'ells.

 

Pere IV, 345 08020 Barcelona