Pere IV, 345 08020 Barcelona

art space unlimited

comunitats resilients a l'avantguarda  de les institucions artístiques contemporànies

 

Des de novembre de 2023 i fins a juny de 2025 La Escocesa participa en el projecte europeu Art Space Unlimited, una xarxa d'aprenentatge mutu creada al costat de  OFF Biennale Budapest (Hongria), < rotor > (Graz, Àustria), Shtatëmbëdhjetë / Foundation 17 (Pristina, Kosovo), i tranzit.cz / Biennale Matter of Art (Praga, República Txeca).

L'objectiu d'aquesta col·laboració és generar un espai de transferència de coneixement interinstitucional per a trobar noves maneres d'obrir-se a públics que no solen formar part dels seus respectius contextos.  Així mateix, cada institució durà a terme un programa d'activitats que es dissenyaran de manera estratègica i s'implementaran amb l'ajuda d'una figura de mediació. El projecte culminarà amb una publicació que reflecteixi aquests aprenentatges institucionals en forma de prototips, glossaris, i protocols.

Per a la part de la mediació, L'Escocesa col·labora amb LUMBRE, que ha dissenyat Trena un programa amb la intenció de generar una crida d'obertura perquè L'Escocesa sigui casa de comunitats que actualment no l'habiten. LUMBRE és un col·lectiu de recerca, mediació i programació cultural format per Tau Luna Acosta, Diana Rangel i Juan David Galindo, que posa en pràctica metodologies desbordades de l'art contemporani per a proposar trobades i espais on fer en col·lectiu. El focus dels seus interessos relacionals està posat en les persones migrants del sud global que viuen a Barcelona, i treballa per a generar espais més justos per a aquestes persones, usant l'art com a pretext, eina i tecnologia. Un dels seus projectes és Lumbre Migrante, una guia en format imprès i digital que té l'objectiu d'acompanyar i fer de mapa en el procés d'aterratge en els tràmits administratius lligats a llei d'estrangeria del Regne d'Espanya.

 

partners

 
El projecte està cofinançat per la Unió Europea. No obstant això, els punts de vista i opinions expressats ​​són únicament els dels autors i no reflecteixen necessàriament els de la Unió Europea. Ni la Unió Europea ni l'autoritat atorgant poden ser considerats responsables d'ells.

 

Pere IV, 345 08020 Barcelona