Pere IV, 345 08020 Barcelona
Dates:

Si vols participar escriu a jcapellabuendia@gmail.com amb l’assumpte “TWORK ME”, indicant la teva disponibilitat horaria.

Data límit: 7 de febrer 

 

 

TWORK BUSCA COSSOS

Projecte amb el suport de les beques d’investigació i experimentació 2020 de la Escocesa


Materies sobre-explotades en constant sacudida, cossos en guaret i empacadores fent la becaina sobre una especie de gran bala de palla rosa que s’esten com una gran teta ajaguda sobre un camp. Que passa entre els cossos i els sóls on es pràctica el treball agrícola? Com lo coreogràfic afecta a unes i altres? TWORK és una investigació que explora allò coreogràfic inscrit en els processos de treball al camp. 
Un qüestionament entorn com afecten els conjunts de moviments que practiquen els cossos humans i no humans mentre treballen, a si mateixos, però també a aquells altres, que estan d’alguna manera implicats en l’acció. Amb aquest projecte vull experimentar alguna cosa com una memoria muscular no humana. La memoria muscular del sobrelaboreo global.  

Al llarg de la investigació es preveuen una sèrie d’activitats que es duran a terme en diverses localitzacions. La primera activitat es tracta d’una espigolada juntament amb Espigoladors.cat prevista per la setmana vinent. 

(Projecte en residència SAC-FiC 2022 a Fabra i Coats)
 

Dates:

Si vols participar escriu a jcapellabuendia@gmail.com amb l’assumpte “TWORK ME”, indicant la teva disponibilitat horaria.

Data límit: 7 de febrer 

 

 

Pere IV, 345 08020 Barcelona