Pere IV, 345 08020 Barcelona

Planetas del Exilio
Juego sobre cosmopolíticas de la hospitalidad

 

Projecte de recerca i experimentació artística La Escocesa 2021
NEXES CIUTAT / CONNEXIONS INTERSUBJECTIVES (IDENSITAT + LA ESCOCESA )
Laboratorío de Pensamiento Lúdico


EL projecte consisteix en investigar 1. les bases teòriques, 2.les eines metodològiques i 3.les tècniques creatives per a la creació d'un joc que té l'objectiu principal d'examinar els exilis com a experiència individual i les migracions com a fenomen col·lectiu des d'una perspectiva anticolonial.

"Planetas del Exilio" és una recerca sobre la mobilitat dels cossos vius, humans i no-humans, que pretén anar més enllà de la "crisi migratòria" o de la "societat postmigrant", activant un joc en què tot ésser viu s'interrelaciona en una experiència cosmopolita i de canvi permanent, creant vincles de reciprocitat que permeten reimaginar cosmopolitiques de l'hospitalitat basada en l'ètica d'un món comú.

Seguint la proposta de Felwine Sarr (pensador i escriptor senegalès) de "una cosmopolítica de l'hospitalitat com a resposta a una transició de les polítiques migratòries d'un món que inexorablement experimenta una condició cosmopolita", el joc proposa explorar una transició de les polítiques migratòries inserint el dret a l'hospitalitat com a dret bàsic, més enllà de l'obligació ètica. Proposem un procés col·lectiu i lúdic amb el qual reimaginar principis pragmàtics que podrien establir cosmopolítiques de l'hospitalitat com a full de ruta per a un món compartit.

 

METODOLOGIA DE RECERCA

Laboratorio de Pensamiento Lúdico(LPL) entenem el joc i el allò lúdic, no tan sols com un format d'interacció social, sinó que també, el joc obre espais cognitius per a reimaginar la subjectivitat.

El joc és capaç de dissoldre les fronteres entre disciplines de coneixement, disciplinaments polítics i epistemologies eurocèntriques. La base social, afectiva i de treball de LPL s'inspira en les metodologies de la pedagogia experimental i llibertària, anticolonials i ecofeministes amb l'objectiu de provocar una emancipació social i política a través del joc.

LPL elabora en cada projecte metodologies específiques de recerca basades en el que denominem "pedagogies lúdiques".Les pedagogies lúdiques de LPL consisteixen principalment en tres processos:

1. ESTÈTICA DE LA PERPLEXITAT
L'elaboració d'una estètica de la perplexitat està basada en la des-orientació i la des-jerarquització del coneixement. LPL diem "estètica de la perplexitat" a la metodologia, que a través del allò lúdic, ens permet sortir dels dobles miralls d'allò natural i tecnològic, modern i salvatge, racional i sensible, animal i humà, masculí i femení.

2. INDISCIPLINAMENTS COL·LECTIUS
Inspirant-nos en les pedagogies experimentals i llibertàries, les pràctiques de processos de in-disciplinaments col·lectiu consisteixen en re-educar-nos en la trans-disciplinarietat radical a través de processos empírics d'ensenyament-aprenentatge mutus, compartits col·lectivament.

3. EPISTEMOLOGIA DELS VINCLES
Diem epistemologia dels vincles a la reciprocitat amb tot cos viu com a agent social i polític que té la potència de generar coneixement fora dels sistemes de valor que cosifiquen la vida. Apliquem l'epistemologia dels vincles tant en els processos interns com a base dels projectes que realitzem.

 

ESTÈTICA DE LA PERPLEXITAT: "Bewilderment" o el salvatge com a epistemologia per a esdevenir altres.

El fenomen migratori de l'última dècada no es presta a un enfocament monodisciplinar a causa de la seva complexa criteriologia. La varietat de causes que subjauen a la migració actual i les seves àrees de convergència exigeixen el desenvolupament d'una epistemologia que combini diferents metodologies. La innovació de la proposta es basa a reavaluar l'exili i la migració en l'imaginari històric i polític, explorant-lo fos de les narratives universalistes imposades des d'Occident.
Proposem crear una "estètica de la perplexitat" que, a la vegada, serà el procés per a desenvolupar el joc, a través del concepte de "bewilderment" proposat per Jack Halberstam en el seu últim llibre "Wild Things. The disorder of desire" (2020) i que en anglès expressa l'estat d'estar profundament perplex, confús, perdut, desconcertat.

La proposta de Halberstam és desarticular "el salvatge" (the wild) com a oposició al modern, el civilitzat que la colonialitat va fabricar com a forma de subjugació de l'"altre"; o com allò que va existir en el passat i que ara, en les ruïnes del Antropocè, hauria de recuperar-se. Per contra, Halberstam planteja "el salvatge" com una epistemologia: "un terreny per a formular alternatives que resisteixin l'ordre imposat per la modernitat i de la qual emergeixin interessos anticolonials, antipatriarcals i anticapitalistes".

Proposem elaborar tres línies de recerca basades en una metodologia de "bewilderment"

1_ Desaprendre el temps lineal: a través de documentació i material teòric de la/s història/s anticolonial/és i, específicament, sobre els desplaçaments humans des d'una perspectiva anticolonial.

2_ Xarxes crítiques per a planificar la fugida: activar aliances, diàlegs, trobades i intercanvis amb persones involucrades en moviments i organitzacions internacionals i locals de migrants i polítiques migratòries a Catalunya i Europa.

3_ Arxiu Feroç: estudiar les inter-relacions entre humans i no-humans, tan intencionades com no, que interaccionen incessantment entre ecologies distants, relacionant-les amb la/s història/s anticolonial/s.

 

INDISCIPLINAMENTS COL·LECTIUS: COSMOPOLITIQUES DE L'HOSPITALITAT

S'elaboren través de tres grups de treball de in-disciplinamient col·lectiu:

1_ Grup de treball sobre polítiques migratòries: grup que integra persones i organitzacions de migrants, especialistes en polítiques migratòries i en justícia social per a realitzar un mapa geopolític de la situació migratòria actual centrant-se en els moviments que afecten especialment a Catalunya.

2_ Grup de treball sobre polítiques de l'hospitalitat: amb especialistes en justícia social i organitzacions de migrants per al desenvolupament dels aspectes fonamentals per a un canvi de paradigma de les polítiques migratòries i un primer esbós d'un full de ruta per a dur a terme una cosmopolítica de l'hospitalitat.

3_ Grup de treball per al desenvolupament del joc "Planetes de l'exili": integrant persones involucrades en el desenvolupament de jocs de narratives especulatives, migrants, activistes, i diferents persones que vulguin sumar-se.

 

EPISTEMOLOGIA DELS VINCLES: PLANETES DE L'EXILI

L'epistemologia dels vincles com a marc de treball en el desenvolupament pràctic del joc activa "connexions intersubjectives" no jeràrquiques i no disciplinàries.

Imprescindibles en tractar la complexa i violenta problemàtica de les polítiques migratòries i que té com a objectiu principal elaborar nous imaginaris d'un món compartit.L'ensenyament-aprenentatge col·lectiu s'estén a la fase de disseny del joc organitzant diverses trobades en què s'avaluaran col·lectivament la narrativa del joc, la mecànica i el format del joc, entre altres aspectes importants.

 

Bio
Laboratorio de Pensamiento Lúdico (LPL) sorgeix l'any 2016 a partir del taller «El Juego Ideal» en Hangar (Barcelona) amb l'objectiu de desenvolupar jocs com eines d'investigació multidisciplinària a través de metodologies d'intel·ligència col·lectiva.

LPL ha sigut finalista amb el projecte «La Ruleta Gaia» en el II Premio Internacional a la Innovación Cultural de Barcelona 2016-17, que va tindre lloc en CCCB (Barcelona) i ha presentat «Game of Kin» en Habitació 1418—MACBA (2018), a la taula rodona Fracto Experimental Film Encounter, como parte del programa Occulto—Berlín (2019), Museum für Naturkunde —Berlín (2019), en el cicle Ficcions Urbanes—Museu Abelló, Mollet del Vallès (2019) i dins del programa del Instituto Mutante de Narrativas Ambientales per a  Eco-VisionariosMatadero Madrid (2019).

www.laboratoriopensamientoludico.com/

--

Nexes Ciutat és un projecte d’Idensitat en cooperació amb La Escocesa que, a partir de l'eix temàtic “Connexions intersubjectives” i immersos en un context de distanciament social, proposa una linea de recerca artística per explorar les transformacions i nous imaginaris que afecten a conceptes que fonamenten l’espai social contemporani, com són: connexió, vincle, relació, interacció, o altres com creació col·lectiva, dret a la ciutat i a la cultura, articulació dels espais públics i comuns. Conceptes que apel·len a la concepció d’un “nosaltres” i a la construcció de relacions intersubjectives.

 

Pere IV, 345 08020 Barcelona