Pere IV, 345 08020 Barcelona

Bases

Formulari

Termini obert fins a 15 de març de 2021

Consultes: info@laescocesa.org

Convocatòria de projectes de recerca i experimentació artística La Escocesa 2021


La Escocesa obre una convocatòria de projectes de recerca i experimentació, dirigida tant a sòcies com persones externes.

L'objecte de la present convocatòria és promoure projectes de recerca i experimentació, individuals o col·lectius, per a realitzar a La Escocesa al llarg del 2021. Aquests han d'estar d'alguna manera vinculades amb l'àmbit artístic i han de contenir aportacions de continguts, conceptualització, metodologia, planificació, formació i estratègies de col·lectivització.

Dins de l'estructura modular de les beques, enguany comptem amb un mòdul de col·laboració amb CREAF i un altre amb Idensitat.

Tota la informació sobre els requisits i la documentació que cal aportar es troba en les bases adjuntes.

El termini de presentació de tota la documentació exigida finalitzarà el dilluns 15 de març de 2021 a les 23.59. En cap cas es tindran en compte les sol·licituds rebudes després de la data i hora indicades.

 

* Si es té problemes amb el formulari en els programes de lectura del pdf, es poden emplenar una vegada descarregat obrint-lo amb el navegador(la gran majoria de navegadors tenen aquesta opció). Qualsevol dubte o suggeriment sobre aquest tema: info@laescocesa.org

 

Bases

Formulari

Termini obert fins a 15 de març de 2021

Consultes: info@laescocesa.org

Pere IV, 345 08020 Barcelona