Pere IV, 345 08020 Barcelona

Beca d'internacionalització 2021

FUNDACIÓ GÜELL – LA ESCOCESA - CITÉ INTERNATIONALE DES ARTS


El moviment internacional dels/de les artistes és actualment un aspecte molt important, que pot tenir un impacte directe en el desenvolupament de les seves trajectòries. La mobilitat dóna accés a noves experiències, imaginaris i horitzons metodològics, obrint el camp a un eixamplament personal i creatiu. Amb aquest objecte, la Fundació Güell i La Escocesa convoquen una beca per a una residència internacional de tres mesos – octubre, novembre i desembre de 2021 – en la Cité Internationale des Arts de París.

El triple acord interinstitucional entre la Fundació Güell, La Escocesa i la Cité Internationale des Arts dóna un suport decidit a l'ecosistema artístic local, així com a la seva internacionalització. Finançada per la Fundació Güell i coordinada per La Escocesa, aquesta beca ofereix als/a les artistes joves una important oportunitat per a l'aprenentatge de noves metodologies, tècniques i tecnologies, així com per a l'ampliació de les xarxes de contactes amb altres agents i interlocutors/es artístics/ques a l'estranger. S'espera, per tant, que aquest programa de beques, amb continuïtat de tres anys, doni suport i difusió a la producció artística catalana, balear i valenciana, aprofundint en el futur professional del sector.

El període de recepció de candidatures durarà fins al dia 15 d'abril de 2021. La comunicació dels resultats es farà en el segon trimestre de 2021. Podran consultar-se les bases completes a través dels llocs web de la Fundació Güell i La Escocesa.

 

 

Pere IV, 345 08020 Barcelona