Pere IV, 345 08020 Barcelona

Arquitectes de Capçalera


AC és una aproximació a la ciutat nascuda d'un moviment assembleari format per estudiants i professors a l'Escola d'Arquitectura de Barcelona (ETSAB) el 2013. Treballant en la ciutat i centrant-se en el col·lectiu, la metodologia apunta a apropar la figura de l'arquitecte a l'ciutadà i reclama un paper més compromès de l'arquitecte cap a l'estructura social de la ciutat. La seva forma jurídica és la d'un grup acadèmic i una associació. Treballem amb col·lectius, associacions, municipis i universitats.

AC va sorgir de l'acadèmia com a resposta a tres crisis: pedagògica, social i disciplinària. Al món acadèmic, hi ha en general una manca de contacte amb la realitat i els seus problemes. A nivell social, hi ha una emergència d'habitatge que va començar amb l'esclat de la bombolla immobiliària el 2008. Quant a la pràctica, considerem que les eines i els mètodes disciplinaris tradicionals no han estat suficients per respondre als nous desafiaments sorgits en l'última dècada.

AC qüestiona l'educació i la pràctica tradicionals dels arquitectes donant a el teixit social la mateixa importància que a l'estructura urbana. El nostre objectiu és capacitar els estudiants i actuar a la ciutat existent, tant morfològica com socialment, com camp de treball. El nostre objectiu és treballar amb la ciutat existent, els seus problemes i contradiccions. Els nostres temes de recerca actuals es centren en la intersecció dels moviments socials i l'arquitectura, el paper de l'arquitecte en la transformació urbana, les noves formes de pedagogia de l'arquitectura i les noves formes d'habitatge dins d'àrees metropolitanes obertes.

Pere IV, 345 08020 Barcelona