Pere IV, 345 08020 Barcelona
Dates:
28 September 2021 10:00 - 13:00

Gratuït, 20 places (10 esp / 10 fr)
inscripcions: ressource@lebbb.org 
El taller es realitzarà en espanyol i francès. En format web (en Zoom)

 

 

 

The content of the article is not available in this language. We are working on its translation.

Dates:
28 September 2021 10:00 - 13:00

Gratuït, 20 places (10 esp / 10 fr)
inscripcions: ressource@lebbb.org 
El taller es realitzarà en espanyol i francès. En format web (en Zoom)

 

Pere IV, 345 08020 Barcelona