Pere IV, 345 08020 Barcelona

temps al bosc

gemma parís i rosa llop

 

En el seu "assaig sobre el temps" (2021), Rüdiger Safranski ens parla de com amb l'homogeneïtzació social del temps a través dels rellotges i les franges horàries ha convertit el temps en una institució social que guia la nostra conducta i ens envia el missatge constant que el temps escasseja. Però en realitat, el temps no pot escassejar. No és una propietat inherent. El temps només pot escassejar quan el cosifiquem i convertim en una mercaderia que podem regalar, compartir, estalviar, vendre i malbaratar de maneres més o menys beneficioses. Aquest fenomen d'escassetat del temps és reforçat enormement per la lògica capitalista, antropocèntrica i d'acceleració on allò important és traure profit ràpidament dels capitals invertits. L'acceleració també perjudica la percepció de plenitud de l'individu. Les persones accelerades sentim que se'ns demana massa i estem extenuades. Consumim i participem d'una vida que succeeix en episodis simultanis, perdent el capital simbòlic i espiritual que atorguen les experiències elaborades i lentes que ens connecten a la vida, i totalment desconnectats dels cicles naturals del nostre hàbitat.

Amb aquest projecte, es qüestiona el temps accelerat contraposant-lo amb l'experiència extensa i cíclica del temps en el paisatge, on res és urgent ni per sempre. Entenent que el temps és una construcció social i que, per tant, es pot conceptualitzar de maneres diferents, es desitja buscar en les temporalitats que ens ofereix la biodiversitat del bosc evidencies sobre com viure el pas del temps de manera més sostenible, imprecisa i connectada.

La investigació comença amb diverses derives on es realitzarà una observació acurada i una catalogació de les temporalitats presents en el bosc, buscant evidències de com la naturalesa representa el temps a l'entorn de Can Balasc. Aquesta catalogació servirà per a posar en marxa accions de pensament col·lectiu amb infants i persones que treballen dins d'entorns científics, artístics i educatius on es qüestiona la vida accelerada, fent visible maneres diferents de fer transcórrer la vida des d'una perspectiva més sostenible i respectuosa i convidant a les persones participants a hibridar les representacions del temps i buscar unes noves.

La metodologia del projecte serà transdisciplinari i de caràcter col·lectiu, on s'utilitzarà una pràctica d'investigació generativa pròpia anomenada Entrepensar. Aquesta metodologia explora els llenguatges no discursius com a forma situada per a generar coneixement. En Temps al bosc aquests espais de pensament col·lectiu estaran basats en diferents estratègies de dibuix com a forma de pensament.

Finalment, la investigació es formalitzarà com un atles de temporalitats possibles que ens obri la porta a percebre el temps com allò infinit que admet tota possibilitat.

 

activitats relacionades

temps en el bosc. atles biodivers d'instants possibles

divendres 5 de maig de 2023

10:00h - Estació biològica Ca Balasc, Barcelona

Com a culminació del projecte desenvolupat per Rosa Llop i Gemma París gràcies a la "convocatòria de projectes de recerca ECOTONS" de La Escocesa i CREAF-UAB, us convidem divendres que ve 5 de maig a una "acció de entrepensar" a Ca Balasc, on científiques i artistes habitarem el bosc per a pensar maneres de conceptualitzar el temps a través del cos i el dibuix.

Llegeix tota la informació aquí

 

sobre els artistes

rosa llop

La pràctica artística de Rosa Llop respon a la necessitat de qüestionar els constructes que delimiten i pre-defineixen el rol del disseny. El seu treball utilitza la investigació com a estratègia per a observar la contemporaneïtat, posant especial atenció a la sistematització dels processos creatius i les polítiques de representació.

La seva investigació principal és l'estudi sobre l'agència de les pràctiques de co-creació com a eina d'exploració de l'espai del problema. Sota aquesta pregunta ha desenvolupat una caixa d'eines metodològica denominada Entrepensar, entenent les accions d'Entrepensament com una eina situada per a explorar, entendre i qüestionar la realitat de manera col·lectiva, generant coneixement mitjançant l'ús de llenguatges artístics. El desenvolupament de la metodologia Entrepensar ha obtingut els següents suports institucionals: Beca OSIC per a la investigació i la innovació en els àmbits de les arts i la innovació 2020 i 2022 i Beca Barcelona Crea 2022, ICUB. Actualment Rosa Llop és artista resident a Hangar en el marc del programa Espais C mediat pel l'ICUB, el Consorci d'Educació i la Universitat Autònoma de Barcelona.

 

gemma pariu

Ha desenvolupat projectes que s'han exposat en centres artístics, museus i galeries com: Can Framis, Fundació Vila Casas; Museu del Disseny DHUB, Barcelona; Centre Art Contemporani CAC, Màlaga; Centre d’Art La Panera, Lleida; Cercle Belles arts, Injuve, Madrid; Can Felipa, Barcelona; Museu d’Art Modern, Tarragona; Fondation Avicenne, París; Fira MiArt, Milan; aleria Alzueta, Barcelona; galeria Esther Montoriol, Barcelona; galeria Luis Adelantado, València.

Ha obtingut diverses beques: Beca OSIC de Recerca i Innovació Arts visuals, Generalitat de Catalunya; beca Pintura Ministeri Cultura a París; beca de Desplaçament d'Artistes Visuals, Institut Ramon Llull; beca postdoctoral Ministeri Educació i Cultura, Regne Unit; beca Predoctoral a Universitat Autònoma de Mèxic.

Ha realitzat residències amb artistes internacionals en Taller de Pintura Juan Uslé, Fundació Botí, Santander; Workshop Mounir Fatmi, Hangar; residència RIAA amb Hasper i Jacoby, l'Argentina.

La seva investigació últimament s'ha focalitzat en les estratègies de relació, resiliència i creixement del món vegetal, convidant al públic a situar-se en espais de resistència estètica mitjançant el dibuix.

La seva trajectòria també es desenvolupa en l'àmbit educatiu dins de la Facultat d'Educació, on desenvolupa projectes d'innovació i investigació entre els àmbits educatius i artístics. Ha sigut beneficiària de la Beca d'investigació i experimentació artística Les Mòniques, Centre d’Art Santa Mònica.

 

 

 

Gemma París (2021), I wish I was a mountain

 

Rosa Llop (2021), Entrepensar

 

sobre les artistes

Rosa Llop. Investigadora. Artista. Dissenyadora. Professora. Màster en Producció i Recerca Artística. UB.
La pràctica artística de Rosa Llop respon a la necessitat de qüestionar els constructes que delimiten i pre-defineixen el rol del dissenyador. El seu treball utilitza la investigació com a estratègia per observar la contemporaneïtat, posant especial atenció a la sistematització dels processos creatius i les polítiques de representació.
La seva recerca principal és l’estudi sobre l’agència de les pràctiques de co-creació com a eina d’exploració de l’espai del problema. Sota aquesta pregunta ha desenvolupat una caixa d’eines metodològica anomenada Entrepensar, entenent les accions d’Entrepensament com una eina situada per explorar, entendre i qüestionar la realitat de manera col·lectiva, tot generant coneixement mitjançant l’ús de llenguatges artístics. El desenvolupament de la metodología Entrepensar ha obtingut els següents suports institucionals: Beca OSIC per a la recerca i la innovació en els àmbits de les arts i la innovació 2020 i 2022 i  Beca Barcelona Crea 2022, ICUB. Actualment Rosa Llop és artista resident a Hangar en el marc del programa Espais C mediat per l'ICUB, el Consorci d'Educació i la Universitat Autònoma de Barcelona.

 

Gemma París, artista i educadora. Doctora en Belles Arts (UB). Professora agregada d’educació artística (UAB).
Ha desenvolupat projectes que s’han exposat a centres artístics, museus i galeries com: Can Framis, Fundació Vila Casas; Museu del Disseny DHUB, Barcelona; Centro Arte Contemporáneo CAC, Málaga; Centre d’Art La Panera, Lleida; Círculo Bellas Artes, Injuve, Madrid; Can Felipa, Barcelona; Museu d’Art Modern, Tarragona; Fondation Avicenne, París; Fira MiArt, Milà; galeria Alzueta, Barcelona; galeria Esther Montoriol, Barcelona; galería Luis Adelantado, València.
Ha obtingut diverses beques competitives: Beca OSIC Recerca i Innovació Arts visuals, Generalitat de Catalunya; beca Pintura Ministerio Cultura a París; beca desplaçament Artistes Visuals, Institut Ramon Llull; beca postdoctoral Ministerio Educación y Cultura, Regne Unit; beca Predoctoral a Universidad Autónoma de México.
Ha realitzat residències amb artistes internacionals: Taller de Pintura Juan Uslé, Fundación Botín, Santander; Workshop Mounir Fatmi, Hangar; residencia RIAA amb Hasper i Jacoby, Argentina.
La seva recerca últimament s’ha focalitzat en les estratègies de relació, resiliència i creixement del món vegetal, convidant l'espectador a situar-se en espais de resistència estètica mitjançant el dibuix.
La seva trajectòria també es desenvolupa en l'àmbit educatiu, com a professora d’art a la Facultat d’Educació, on desenvolupa projectes d’innovació i recerca entre els àmbits educatius i artístics. Ha estat una de les beneficiàries Beca de recerca i experimentació artística Les Mòniques, Centre d’Art Santa Mònica.

 

 

Pere IV, 345 08020 Barcelona