Pere IV, 345 08020 Barcelona

ada fuentes farré

 
Ada Fuentes Farré (Lleida 1994) es forma en Belles Arts a la Universitat de Barcelona 2012-2016. En aquest marc, desenvolupa obres d'esperit poètic referents a problemàtiques socials des de la multidisciplinarietat, explorant tècniques i materials com la fotografia, el gravat, la fosa la pedra, el tèxtil i el paper.
Entre el 2016 i el 2018 cursa els màsters "Arts Visuals i Educació: Un enfocament construccionista" i "Formació del Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes" a la UB. En els treballs finals, analitza els espais relacionals de la llibreta de projectes i de l'aula d'educació visual i plàstica respectivament, des de la perspectiva construccionista i l'Actor-Network-Theory (ANT), entenent l'educació des de les subjectivitats i investigant a través del dibuix per plasmar en forma de relatogrames aquests espais relacionals que detecta o proposa crear. Aquesta eina no només s'usa per afinitat i la possibilitat de cartografiar espais, idees i escenes significatives, sinó que a més a més, l'ajuda a obrir altres espais d'aprenentatge. Això provoca el desplaçament de la pregunta de "què aprenem?", A "com aprenem?"
El 2017 és seleccionada a la convocatòria Art + Social + Tèxtil amb la peça "Teixint el Temps: un assaig de vita contemplativa" que s'exposa al Museu del Molí Vell a Sant Joan de les Fonts (Girona) i durant el 2018 també treballa en el departament educatiu del Centre d'Art Tecla Sala (l'Hospitalet de Llobregat) dinamitzant visites-taller.
El 2019 s'inaugura "When the WIP comes down. Narratives del Treball en art" a Espai Subsòl d'Art Contemporani, exposició de Biel Llinàs en la qual col·labora estretament en algunes de les propostes artístiques i de mediació que l'articulen. Aquest mateix any tots dos artistes despleguen la proposta Sobre / Sota la Llar en el marc del Lab Laika 2019, al Centre d'Art Torremuntadas del Prat de Llobregat, obrint una nova via de treball sobre temes com la mercantilització de la llar i els afectes des d'una perspectiva autoetnogràfica, establint una sèrie de paral·lelismes entre l'habitatge propi i el centre d'art.
Actualment continua a Barcelona impartint classes com a professora interina de secundària i batxillerat, fet que compagina amb el desenvolupament del projecte "Self-storage. Estètiques de l'emergència habitacional" amb el Biel Llinàs i que ha rebut una de les beques de Recerca i Experimentació 2020 de La Escocesa.
Pere IV, 345 08020 Barcelona