Pere IV, 345 08020 Barcelona
Dates:
3 de juliol 2019 17:00 - 20:00
4 de setembre 2019 17:00 - 20:00
30 d’octubre 2019 17:00 - 20:00
03/07, 04/09, 30/10
17:00 - 20:00 h
*Càpsules Cos-paisatge: 15-23/10 16.30-19.00
Inscripcións: info@laescocesa.org

Vestimenta per a esdevenir paisatge

Por Paula Bruna

Vestimenta per a esdevenir paisatge és una recerca de Paula Bruna sobre l'aproximació al paisatge des d'un punt de vista no humà, mitjançant la confecció d'un abillament amb el qual experimentar el paisatge. Emmarcat en un projecte artístic més ampli dit El Plantocè, aquesta recerca es fonamenta en la necessitat d'acostar-se a subjectivitats no humanes per a comprendre els sistemes ecològics i les seves relacions complexes, i en la importància de la direcció en l'acostament amb l'altre: no des de l'aproximació cap al costat de l'antròpic, sinó des de la disponibilitat d'anar (o fins i tot ser) més enllà de l'humà.

El procés s'estructura en 3 fases, obertes a la participació:

3 de Juliol: Disseny de la vestimenta
Tres professionals del camp del paisatge, la restauració ecològica, el disseny i confecció i l'art ens trobarem per a dissenyar un abillament amb el qual les persones experimentin el paisatge des de la des-antropomorfització de l'humà; una vestimenta amb la qual esdevenir paisatge. Aquesta missió implica la reflexió sobre què és paisatge i com confrontar-se a ell i a les entitats que ho conformen des d'un punt de vista no antropocèntric.

Montse Merino: Modista
Jesús Soler: Enginyer de camins, especialista en bioenginyeria del paisatge
Rosa Cerarols: Doctora en Geografia, professora de la UPF
 

04 de setembre: Plantado de la vestimenta
La vestimenta serà plantada i exposada als processos naturals i fisicoquímics per a la seva transformació en paisatge. Això suposa obrir la participació als éssers vius no humans i als agents naturals de l'entorn, que acabaran de donar forma i vida a l'abillament.


30 d'octubre: Presentació dels resultats
Experimentarem en els nostres cossos la vestimenta per a esdevenir paisatge i compartirem reflexions sobre l'experiència.

Inscripcións: info@laescocesa.org

 

**Càpsules Cos-paisatge:
15-23/10 16.30-19.00
Dues sessions pràctiques de climatologia corporal. La primera sessió està orientada a seguir els processos de transformació de l'abillament, i en la segona es farà una immersió en el paisatge de l'Escocesa posant-lo en relació a nivell individual i col·lectiu. Una proposta de Jordi Mes dins del taller Vestimenta per a esdevenir paisatge

Agraïments a Naturalea

Dates:
3 de juliol 2019 17:00 - 20:00
4 de setembre 2019 17:00 - 20:00
30 d’octubre 2019 17:00 - 20:00
03/07, 04/09, 30/10
17:00 - 20:00 h
*Càpsules Cos-paisatge: 15-23/10 16.30-19.00
Inscripcións: info@laescocesa.org
Pere IV, 345 08020 Barcelona