Pere IV, 345 08020 Barcelona

Treballadors Anònimes

Projecte de investigació i experimentació artística La Escocesa 2021
Natalia Carminati i Juan David Galindo

 

Treballadors Anònimes és un projecte de recerca pràctica i experimentació crítica que té l'objectiu de col·lectivitzar i donar respostes als reptes històrics que afronten els artistes en la seva pràctica professional. Es parteix de la seguretat que l'única manera de poder generar dinàmiques que donin resposta transfeminista a la nostra precarietat laboral i alhora facin front al món neocolonial en crisi ecològica és des de l'organització col·lectiva. Es proposa formar un grup de treball per a experimentar amb la nostra organització laboral. Es tracta de buscar models que puguin transcendir l'escala dels problemes individuals a dinàmiques socials.

En concret proposem la creació d'un col·lectiu que parteix de dues cèl·lules activadores (Juan David Galindo i Natalia Carminati) que té l'objectiu de crear un mitjà fèrtil perquè fermenti un grup. Es proposa un procés d'aprenentatge col·lectiu, que partirà de tres sessions ja definides amb l'objectiu d'activar el grup, entre elles hi haurà debats, xerrades i dinàmiques. A més d'aquestes sessions es planteja que - com a grup - es dugui a terme un experiment de maneres de col·lectivitzar el treball i els recursos. Per a això, es farà una revisió de projectis existents actualment i en el passat. Entre possibles activacions es pensa activar un grup amb una identitat legal, una caixa d'estalvis de resistència, una xarxa d'intercanvi i mútua ajuda, dinàmiques de creació d'ocupació. L'objectiu és que el grup conformat tingui continuació més enllà de la present beca.

Des de la crisi econòmica del 2008, la professió dels artistes s'ha enfrontat a una major precarietat. El que la unió associacions d'artistes visuals defineix com les condicions mínimes d'un treball digne en el manual de bones pràctiques professionals en les arts visuals, per a la majoria de artistes treballadors en el present, és un somni que no aconseguim ni en el nostre millor treball. No existeix un estatut específic de l'artista a Espanya, no cotitzem en la seguretat social i les quotes d'autònoms són desmesurades. Moltes artistes ens quedem fora de les ajudes extraordinàries covid, per ni tan sols arribar als mínims. Encara que existeixi una profunda crisi i precarietat en el sector professional artístic, en aquest continuen imperant els valors insostenibles d'un món globalitzat neocolonial i de precrisi. En un context post pandèmic és d'urgència transformar i desconstruir l'escala de valors per la qual el mitjà professional ens mesura, i disputar en si mateix la pròpia idea de l'art.

Amb l'objectiu d'abordar, travessar i buscar respostes ajuntis, aquest projecte proposa un procés de col·lectivització reivindicatiu, que experimenti amb la creació d'estructures laborals que permetin descentralitzar la producció d'obra en els processos artístics, que minin la idea del geni home artista i desdibuixin l'autoria. Transformar la competència i els concursos de bellesa i de poder que imperen en el sector artístic per a tornar-los en cooperació, reivindicació i organització col·lectiva.

 

 

Pere IV, 345 08020 Barcelona