Pere IV, 345 08020 Barcelona
Dates:
7 de gener 2020 18:00
14 de gener 2020 18:00
21 de gener 2020 18:00
28 de gener 2020 18:00
7, 14, 21, 28/01
18:00h
Inscripcions: info@laescocesa.org

Tècniques teatrals per a performers

per Ferran Utzet

L’actor i director teatral Ferran Utzet ofereix un taller de tècniques teatrals especialment pensat per a performers que provenen d’estudis d’arts visuals. A través d’aquestes quatre sessions, s’exploraran qüestions com la interpretació, l’(auto)direcció o l’escenografia, prestant especial atenció a recursos tècnics provinents de l’àmbit teatral, com el control del ritme a escena, que qualsevol artista que treballi l’àmbit de la performance pot necessitar conèixer per aplicar o oblidar en les seves pràctiques.

Taller gratuït amb cost de 15€ de materials.

Inscripcions: info@laescocesa.org

Dates:
7 de gener 2020 18:00
14 de gener 2020 18:00
21 de gener 2020 18:00
28 de gener 2020 18:00
7, 14, 21, 28/01
18:00h
Inscripcions: info@laescocesa.org
Pere IV, 345 08020 Barcelona