Pere IV, 345 08020 Barcelona

Sonia G. Villar

 

Amb tendència a estar atenta a les transformacions, a ser simbiont i porosa i a creure que la poesia i la ciència poden ser la mateixa cosa. Explora i qüestiona les esquerdes en els significats de co-habitar, alimentar(nos), i cuidar(nos), formant part d'una xarxa infinita de relacions socials i ecològiques en un planeta molt més que humà. La seva pràctica convida a modificar les tanques publicitàries, aixafar raïm i amplificar el so, alentir el ritme fins a dissoldre, fer castells de sorra a les obres públiques, fermentar en salmorra, fer-se una manicura comestible o conrear espirulina amb orina, entre d'altres. Li agraden els pots de vidre, la textura viscosa de les membranes, les tecnologies i contextos d'experimentació i transmissió de coneixement oberts, els oracles, els rizomes, el que és viu i fa soroll.

Sonia G. Villar és part dels organismes DU-DA (2019) i eemeemee (2020). També és resident d'investigació de La Escocesa (2021), on forma part de el grup co-rpus de el projecte co- (2020). Ha participat a la residència d'investigació i jornades ASIMETRIES | ESPAI I de Indensitat i el projecte ABECEDARI - CIUTAT VELLA (2019) i ha desenvolupat i mostrat projectes i situacions en el Centre Superior de Disseny Fer Creatiu i l'Escola d'Enginyeria i Arquitectura (Saragossa), Social Muscle Club Fest (Berlín), Kunstverein München (Munic), Abteilung für Alles Andere (Berlín), GO11 Award, Exchange Radical Moments! Live Art Festival (Berlín), Fabra i Coats (Barcelona), Sala d'Art Jove (Barcelona), Hangar (Barcelona), Graner (Barcelona) i la Capella de la Misericodia (Barcelona).

 

cuaj.org/ http://du-da.net/ https://www.eemeemee.org/

Pere IV, 345 08020 Barcelona