Pere IV, 345 08020 Barcelona

Segona Beca d'escriptura silvestre

La Escocesa i Hangar convoquen una beca per realitzar una residència durant abril, maig i juny de 2020 per escriure, editar i publicar un text inèdit en petit o mitjà format. Convocatòria oberta a tota mena d'escriptures i modalitats d'edició. Des d'ara i fins al 26 de gener de 2020 a les 23.59 (GMT + 1), s'obre el termini de presentació de sol·licituds.

Hangar ofereix
– Un estudi a la cabana* de fusta de 250 x 250 cm2 situada al jardí d'Hangar, amb accés als espais comuns i el conjunt d'eines disponibles al centre
– 1000€ en concepte d'honoraris que s'abonaran en acabar el projecte

La Escocesa ofereix
Per a la formalització de la publicació final (fanzine, plec, còmic, revista, llibret) és possible utilitzar una màquina de risografia de La Escocesa. Aquest és un procés d'impressió que utilitza com a principi bàsic la transferència de tinta a través d'un stencil (màster). Amb aquesta tècnica s'imprimeix un color cada vegada (vermell, negre, rosa o blau), en tintes planes i impressió en fred. Imprimir amb una riso requereix estar oberts/es a "abraçar la naturalesa de la bèstia" en lloc d'obligar-la a actuar com succeeix amb altres tècniques. Dins de La Escocesa també disposen d'eines bàsiques d'enquadernació. La producció i la manipulació aniran a càrrec dels/les autors/es amb suport de tècnic de La Escocesa. La publicació tindrà la seva versió en línia.
Procés de sol·licitud

La persona o candidata haurà d'enviar un únic document que no superi les 10 pàgines en format PDF a carolina(at)hangar.org, amb l'assumpte «Convocatòria Beca Escriptura silvestre 2020».

Aquest document ha d'incloure:
– Un resum explicatiu del projecte que es durà a terme durant la residència, especificant les necessitats d'escriptura, edició i disseny de la publicació. Extensió màxima: 3000 caràcters amb espais inclosos
– Un text previ (publicat o no)
– Una carta de motivació
– El calendari de treball
Terminis
Recepció de sol·licituds: fins al 26 de gener de 2020 a les 23.59 (GMT + 1)
Resolució: finals de febrer de 2020
Procés de selecció
El comitè de selecció estarà compost per un membre de la Comissió de Programes i dos membres de l'equip d'Hangar, a més de dos membres de La Escocesa.
El comitè de selecció podrà realitzar entrevistes als i les seleccionats/des en cas de considerar oportú.
Criteris de valoració
– Els criteris de selecció es basaran exclusivament en la qualitat dels textos presentats
– No es tindrà en compte la trajectòria professional ni el currículum
– No hi ha restriccions d'edat ni de nacionalitat
– No hi ha restricció en l'idioma de la publicació però els textos presentats hauran d'estar en castellà, català o anglès
Calendari i durada
Aquesta convocatòria és per a dur a terme una residència que tingui una durada mínima de 6 setmanes i un màxim de 3 mesos a partir d'abril de 2020.
Compromisos
– Fer una presentació pública en el marc de Paratext
– Publicar el text en una llicència llibre
– Incloure el logotip d'Hangar i La Escocesa en la publicació
Per conèixer l'espai és possible assistir a les sessions informatives d'Hangar.
* La Cabana va ser construïda per Pep Vidal per acabar la seva tesi doctoral.

Pere IV, 345 08020 Barcelona