Pere IV, 345 08020 Barcelona

Resultat de la convocatòria conjunta La Escocesa - Casa Planas

PROGRAMA DE BEQUES D ́INTERNACIONALITZACIÓ LA ESCOCESA 2019 - Modalitat C

ART INVESTIGATION PROGRAMME - Programa de residències artístiques de Casa Planas - Modalitat C

Residència en Casa Planas: Daniel Gasol

Residència en La Escocesa: beca deserta

Pere IV, 345 08020 Barcelona