Pere IV, 345 08020 Barcelona

Protocol feminista de La Escocesa 

 

La Escocesa és una fàbrica de creació sostinguda i gestionada per l’Associació d'Idees EMA, que promou des de la pràctica la creació d’un espai de cures. La seva organització interna és de tipus associatiu, el seu funcionament i dinàmiques laborals es basen en els valors del mutu suport i respecte. En els últims anys, hem elaborat mesures i ferramentes d’actuació, com el present protocol, que estan en constant revisió i que serveixen per a protegir les idees que ens defineixen.

Això implica que totes les persones que tinguin un vincle amb La Escocesa, com a residents, sòcies, becades i altres usuàries (participants en qualsevol activitat o projecte que es realitzi a la fàbrica o en el marc de l'esdeveniment), són requerides a respectar aquest protocol i el seu codi de conducta. La corresponsabilitat de totes les parts esmentades respecte a la pròpia comunitat, és essencial per a garantir que La Escocesa sigui un espai més segur i que hi hagi una convivència respectuosa per a totes.

La Escocesa no tolera actituds de menyspreu, faltes de respecte, discriminació, assetjament sexual, ni abús verbal, escrit, visual o físic dins de les seves instal·lacions ni en cap lloc.

No es permeten conductes sexistes, xenòfobes, LGTBI+fòbiques, especistes, capacitistes, classistes, edadistes, d'intolerància religiosa, en cap cas ni circumstància.

Sostenim que:

  • Res justifica una agressió (ni drogues, ni vestuari, ni hora, ni confiança, etcètera). Es produeix una agressió quan alguna persona se sent agredida: cadascú té els seus límits, que són variables en funció de les pròpies vivències. No és legítim qüestionar els límits de l'altra persona, els quals són subjectius i depenen del que cadascú sent. Una agressió no és un malentès, és un abús de poder d'una persona sobre una altra.
  • Les persones agredides no són "víctimes passives", més aviat són supervivents del sistema patriarcal. Hem d'actuar sempre amb el consentiment de la persona agredida, respectar la seva decisió personal i política.
  • Aquelles persones que reforcen la situació amb una actitud de complicitat, condescendència o completa indiferència són agressores passives.
  • La vivència de la persona agredida no ha de ser jutjada ni qüestionada. Estem per a oferir acompanyament i suport.

 

Aquest document està en procés de construcció. Ha estat escrit en femení genèric com la resta de comunicats de La Escocesa. Continuarem desenvolupant un protocol d'actuació i acompanyament on indicarem algunes pautes a seguir i persones de contacte. Afegirem a més, un glossari i la bibliografia consultada.

(Revisió del 25/11/2021)

 

Pere IV, 345 08020 Barcelona