Pere IV, 345 08020 Barcelona

Si tens qualsevol dubte, suggeriment o col·laboració:corpus@laescocesa.org

Re-connexió dels cossos aïllats

Objectius i principis

 

Objectius

Doble objectiu principal: Oferir estratègies per a la re-corporeïtzació de la cultura i reactivar la cultura per a la re-connexió dels cossos aïllats.

Per a això, ens proposem:

 • Facilitar estratègies que puguin servir a centres culturals i a artistes individuals per al desenvolupament segur de propostes artístiques entorn de la reconnexió i l'acompanyament dels cossos, les cures i l'empatia, i en general la potenciació de l'afecte, les percepcions i la socialització, fortament limitats pel distanciament social i alhora necessaris per fer front als efectes negatius de les mesures preventives.
   
 • Oferir un ventall de propostes imaginatives d'implementació de les mesures de gestió del risc convencionals, que complementin els diversos protocols existents i en procés, i ajudin a la seva incorporació en el context artístic.
   
 • Obrir un espai de col·laboració per a l'intercanvi d'experiències, l'expressió de dubtes i malestars i l'aportació de propostes i referents inspiradors dirigit a la comunitat artística.

 

Principis que inspiren les propostes:
 

 1. Seguretat sanitària: Protecció contra la covid-19 procurant alleujar la sensació de por, risc, incomoditat i control que poden transmetre les mesures convencionals i potenciant la sensació de seguretat, receptivitat i sociabilitat.
   
 2. Continuïtat artística: Facilitar la continuïtat de l'activitat artística en tots els seus formats i llenguatges, al màxim possible.
   
 3. Sentit artístic: Procurar alternatives per al compliment de les mesures de gestió de risc que encaixin amb l'esperit de les propostes artístiques, de manera que les mesures puguin ser integrades en el concepte, estètica, llenguatge, etc., de l'obra.
   
 4. Presència i sociabilitat: Facilitar formes d'acompanyament, intercanvi social i la transmissió d'emocions més enllà de la connexió virtual, des de la trobada física dels cossos i d'aquests amb l'entorn. Potenciar l'expansió física i sensorial dels cossos des de la sensualitat i el consentiment.
   
 5. Connexió ecològica: El cos és un sistema obert, porós i interdependent; la salut no es cenyeix al propi cos sinó que és un contínuum que implica el sistema ecològic al complert, des de la terra de les plantes fins al nostre intestí. Per tant, s'atendran les interconnexions i interdependències inherents a les xarxes ecològiques, de les quals en formem part.
   
 6. Cura: Identificar i frenar les diferents formes d'opressió i violència i promoure la responsabilitat col·lectiva de la cura, atenent a la distribució de riscos, danys i beneficis entre els diferents grups de persones i formes de vida no-humana implicades.
   
 7. Escolta: Generar espais d'escolta en els quals puguin cabre tota mena de sorolls. Espais oberts entre els quals transitar, on el saber no circuli de forma jerarquitzada sinó conjunta i horitzontal. Respectant els silencis, els sospirs, els ritmes, els titubejos i els murmuris.
   
 8. Consciència d'impactes i conseqüències: Atenció a les conseqüències ecològiques de les propostes, procurant aquelles de menor impacte, i en general a les conseqüències a llarg termini del marc que les propostes puguin establir per al futur, pel que fa a la valoració del joc, la participació, la perceptibilitat, l'acompanyament, les llibertats civils i personals, etc.
   
 9. Transversalitat i accessibilitat: Elaborar estratègies d'ampli espectre pel que fa a la varietat de les activitats artístiques (llenguatge, dimensió, tipus de públic, formats de representació ...) i aplicables fora del context artístic. Potenciar les estratègies d'ús equitatiu, flexible, simple i intuïtiu, amb tolerància a l'error i baix esforç físic tenint en compte la varietat de cossos, subjectivitats i llenguatges.
   
 10. Codi obert i mutabilitat: Les propostes de gestió de risc són compartides, replicables, versionables i generadores de noves idees, promovent la lliure transmissió de coneixement.

 

 

Si tens qualsevol dubte, suggeriment o col·laboració:corpus@laescocesa.org

Pere IV, 345 08020 Barcelona