Pere IV, 345 08020 Barcelona

Matèries i rastres per a una arqueologia sobre l'existència de les dones


Projecte de recerca i experimentació artística La Escocesa 2021
NEXES CIUTAT / CONNEXIONS INTERSUBJECTIVES (IDENSITAT + LA ESCOCESA )
Antonia Rossi


El projecte que proposo és una inversió dels procediments de recerca i praxi que solc utilitzar en planejar una realització audiovisual, necessària per a consolidar un procés de recopilació de materials i experiències per a una pel·lícula-assajo -iniciada fa un parell d'anys- entorn de les dones i la seva relació amb els models de reclusió-exclusió en els circuits compartimentats de la ciutat de Barcelona -així com en qualsevol ciutat organitzada sota perspectives androcèntriques-.

Li dic inversió a la reorganització radical de les fases que constitueixen el meu mètode de treball, que en general s'inicia amb una recerca bibliogràfica -executada en solitari-, seguida per assajos i proves aplicats a recursos i materials -textuals, visuals, sonors-, que finalitza amb la posada a punt d'un aparell teoricopràctic (disseny de producció) que comparteixo eventualment amb les col·laboradores que participaran en la fase de producció. Aquesta vegada, recorrent a un dels principis arqueològics (posteriorment funcionarà com a clau de sentit), que a través d'activitats estrictament físiques donen amb troballes que condueixen a l'exploració intel·lectual en laboratori, desenvoluparé un joc especulatiu-col·laboratiu, obert d'entrada a un conjunt ampli de participants per a reimaginar la ciutat de Barcelona, tenint com a objectiu la invenció de materials conceptuals, sediments teòrics, accions, textos, proves d'assaig i error, entre altres, que girin entorn de tres dimensions : a) sexe i temps, b) sexe i espai, i c) sexe i petjada. Per a donar inici a aquest joc he convidat a col·laborar al llarg del procés a la cooperativa d'arquitectes, sociòlogues i urbanistes Punt6, dedicades a la desconstrucció i anàlisi dels espais urbans, a Marina Rubio i Mercè Jara, artistes integrants del projecte Co – Obra, taller de fabricació analògica especialitzat en ceràmica de La Escocesa, a Aurora Muñoz, qui fa diversos anys va iniciar una exploració entorn de la silueta i el Pop Up, i a Roberto Contador, escriptor i realitzador audiovisual, qui ha col·laborat amb mi durant el procés previ.

--

Nexes Ciutat és un projecte d’Idensitat en cooperació amb La Escocesa que, a partir de l'eix temàtic “Connexions intersubjectives” i immersos en un context de distanciament social, proposa una linea de recerca artística per explorar les transformacions i nous imaginaris que afecten a conceptes que fonamenten l’espai social contemporani, com són: connexió, vincle, relació, interacció, o altres com creació col·lectiva, dret a la ciutat i a la cultura, articulació dels espais públics i comuns. Conceptes que apel·len a la concepció d’un “nosaltres” i a la construcció de relacions intersubjectives.

 

Pere IV, 345 08020 Barcelona