Pere IV, 345 08020 Barcelona

Com artista, m’inspiro a través de l’observació, el diàleg, les situacions autopercebudes, la interacció i les preguntes que sorgeixen quan m’enfronto a alguna cosa que per a mi és nova, a alguna cosa que em provoca, que em fascina o em molesta. Sovint, em sento atreta cap a formats d’expressió o temes d’interès que d’alguna manera estan fora del meu coneixement o zona de confort. De moment, el meu enfocament se centra en diversos formats els quals una persona pot verbalitzar oralment o expressar; això m’atrau simplement perquè jo mateixa no estaria segura de què expressar dins d’aquestes disciplines.

A partir de treballar en temes més introvertits, el meu interès ha anat més enllà de tot allò que em rodeja. Tinc un major interès en qüestions socials, culturals, econòmiques i polítiques relacionades amb la dignitat humana, la igualtat de gènere, la immigració, les jerarquies socials, econòmiques i el medi ambient. Observo tot allò que està més enllà des d’un punt de vista personal, i com m’hi trobo, ho observo i reacciono. La meva obra en els últims anys ha agafat forma de performance, objectes escultòrics que requereixen o conviden a l’audiència a participar, en forma de bandera, de foto o text. El tèxtil és un dels elements que més utilitzo en la meva pràctica, com a material i com a font d’inspiració. M’atrau el material gràcies a la seva estructura, les seves qualitats inherents, els seus usos, i gràcies a les referències i associacions socials, culturals, personals i històriques que conté. És per aquest motiu que estic a Barcelona, una ciutat amb un vagatge tèxtil molt important.

Em vaig graduar el 2013 a Belles Arts. També disposo de la Llicenciatura en Tèxtils d’Art Especialitzat de l’Acadèmia Nacional d’Arts i Disseny de Bergen a Noruega.

Pere IV, 345 08020 Barcelona