Pere IV, 345 08020 Barcelona
Dates:
22 de novembre 2019 14:00
22/11
14:00

Laboro-topies del barri.

Taller de vídeo col·lectiu per Laura Arensburg i Julieta Obiols

Com registra l'espai urbà els canvis en el treball? Quines formes assumeix la vocació laboral en un context de crisi? Com utilitzem les eines audiovisuals per a imaginar altres futurs laborals i de barri?

Seguint un mapa creat col·lectivament, sortim a recórrer els carrers i activem la nostra mirada per a revelar l'automatisme quotidià i ampliar la percepció sensible de l'entorn. Juntament amb els estudiants de l'Institut Front Marítim, partim de l'observació del context, de la reflexió sobre els espais i de la projecció vocacional singular per a pensar aquests temes de manera grupal fins a generar una representació col·lectiva. Projectarem els vídeos realitzats, en els quals s'expressen sobre el seu futur laboral en el barri de Poblenou i compartirem les reflexions sorgides en el procés, per a promoure un debat des de la perspectiva dels adolescents sobre les seves possibilitats laborals en aquest context.


Projecte col·laboració entre La Escocesa i Nexes – Idensitat

Dates:
22 de novembre 2019 14:00
22/11
14:00
Pere IV, 345 08020 Barcelona