Pere IV, 345 08020 Barcelona
Dates:
10 de novembre 2021 18:00 - 19:30
15 de novembre 2021 18:00 - 19:30
24 de novembre 2021 18:00 - 19:30

Si estàs interessada a participar, si us plau, escriu a: convocatoriascuidadaslab@gmail.com

Convidem a la comunitat artística a completar aquesta enquesta, que ens servirà per conèixer les experiències de cadascuna respecte a les cures de les convocatòries en què heu participat. 6 d'octubre al 5 de novembre.

Laboratori d'Idees per a Convocatòries Cuidades

DIES. Dispositius d’activació artística i Espais digitals


Laboratori d'Idees per a Convocatòries Cuidades és un procés de treball col·lectiu orientat a pensar, dissenyar i crear col·lectivament diferents perspectives de convocatòries que respectin el procés d'aplicació com a forma de producció artística, i que siguin capaces de generar un sentit més col·lectiu i menys competitiu dels processos de selecció, valorant les múltiples possibilitats i punts de vida - com proposa Emanuele Coccia- de les individualitats creadores com a capital simbolic col·lectiu del qual totes ens nodrim.

El taller es proposa com un procés col·lectiu en línia en el qual compartirem preguntes i inquietuds a través d'una enquesta oberta a la participació de les creadores que fan part de la comunitat creativa de Barcelona, Toulouse i Palma. Aterrarem aquests intercanvis en una cartografia visual digital per a treballar en un taller de dues trobades en els quals compartirem experiències situades i projectes independents que aborden aquestes qüestions. La intenció és que aquest laboratori sigui un espai per a repensar i reformular juntes algunes necessitats que volem abordar en relació al sistema de convocatòries i residències artístiques per a emprendre un nou camí de *co-creació i *diálogo entre les entitats que possibiliten la producció cultural i les treballadores de la cultura.

Organitzat per Luna Acosta, Paula Bruna, Natalia Carminati i Rosa Lendinez.

Procés col·lectiu en línia: 6 d'octubre al 5 de novembre. Convidem a la comunitat artística a completar aquesta enquesta, que ens servirà per conèixer les experiències de cadascuna respecte a les cures de les convocatòries en què heu participat.

Taller gratuït obert a 15 artistes. El taller es realitzarà en espanyol i francès. En format web (en Zoom)
 

TROBADA 1
Dimecres 10.11 de 18 a 19.30
Presentació del grup de treball. En aquesta trobada compartirem les dades rellevades per l'enquesta i intercanviarem experiències situades en relació al sistema de convocatòries - residències artístiques.

TROBADA 2
Dilluns 15.11 de 18 a 19.30
Presentació del projecte Descentrar la mirada per a ampliar la visió. Criteris d'inclusivitat en el sector de les arts i la cultura de Lucía Egaña i Giuliana Racco.
Ens acompanyarà Lucía Egaña, artista, escriptora i transfeminista xilena.

TROBADA 3
Dimecres 24.11 de 18 a 19.30
Construcció d'una cartografia digital i proposta de convocatòria cuidada.
Ens acompanyarà Lucía Egaña, artista, escriptora i transfeminista xilena.

Si estàs interessada a participar, si us plau, escriu a: convocatoriascuidadaslab@gmail.com

 

Aquest taller esta inscrit dins de DIES, un programa d'activitats i processos artístics per a crear nous espais digitals d'interacció, intercanvi de coneixements, i laboratori d'idees en resposta a la necessitat d'activar noves estructures de producció i visibilització del sector cultural i creatiu, en un context de control i restriccions tant de les relacions socials com de la mobilitat. Un dispositiu d'acció híbrid, entre allò digital i allò presencial, que recull l'experiència adquirida en el programa de residències en xarxa Art ⇆ Territori, i el congrés ADD+ART Art i Espai Social en temps de control, descontrol i aïllament. Les línies de treball proposades en el marc de les residències i el congrés, es despleguen en forma de webinar i tallers, amb la finalitat d'investigar i reflexionar entorn de la producció i formalització de les pràctiques artístiques contemporànies, tenint en compte el canvi de paradigma ocasionat per la pandèmia i potenciat per les derives polítiques i les seves conseqüències futures en els drets de llibertat de relació o de mobilitat. Les línies de recerca en art i les pròpies pràctiques artístiques s'han vist clarament afectades per un nou ordre geopolític amb fortes restriccions de mobilitat, prenent especial rellevància en aquelles activitats relacionades amb el context i amb l'activació d'espais socials.


1- ART - TERRITORI. Residències temporals i dinàmiques de producció contextualitzada i localitzada. Mobilitat en temps de crisi, residències a distància. Col·laboracions sense fronteres. Quina és la nova realitat per a totes aquelles pràctiques que es fonamenten en l'acció social?

2- ESPAIS - DISPOSITIUS. Altres "estructures d'emplaçament" per a exposar, contextualitzar, socialitzar. Creació de nous entorns virtuals, connexions, xarxes, E-learning, plataformes d'acció compartida. Quines són les estratègies que cal desplegar en relació a la producció i l'exhibició?

3- DESCODIFICACIÓ - ACTIVACIÓ. Recerca, performatividad expandida, digitalització de continguts. Innovació, nous públics. Quins desafiaments i avantatges tenen els nous protocols d'acció?

 

Realitzats en el marc del DIES (Dispositiu d'activació artística i espais digitals) en col·laboració amb Idensitat (Barcelona), Casa Planas (Palma), L'Escocesa (Barcelona) i el BBB centri d'art (Tolosa), amb el suport de l'Euroregió Pirineus-Mediterrani, dins del fons de suport Covid-19.

 

Dates:
10 de novembre 2021 18:00 - 19:30
15 de novembre 2021 18:00 - 19:30
24 de novembre 2021 18:00 - 19:30

Si estàs interessada a participar, si us plau, escriu a: convocatoriascuidadaslab@gmail.com

Convidem a la comunitat artística a completar aquesta enquesta, que ens servirà per conèixer les experiències de cadascuna respecte a les cures de les convocatòries en què heu participat. 6 d'octubre al 5 de novembre.

Pere IV, 345 08020 Barcelona