Pere IV, 345 08020 Barcelona

Imaginaris Asèptics

Projecte de recerca i experimentació 2020
pli-é collective

 

pli-é collective​ és un grup de recerca i curadoria format per Eva Paià, Marina Ribot Pallicer i Angelica Tognetti.

Imaginaris Asèptics explora el conjunt de relacions i analogies entre espai museístic i espai clínic (les seves característiques arquitectòniques i relacionals), així com l’anàlisi del conjunt de normes higienistes que els sostenen. Aquests plantejaments permeten al col·lectiu reflexionar sobre la tasca curatorial, retornant-la a la seva accepció original: la que la relaciona amb la cura; imaginar altres maneres de fer art més enllà del cub blanc i obrir debats sobre la creació de noves institucionalitats que es pensin com a espais càlids i oberts.

Imaginaris Asèptics és un projecte de recerca plantejat per pli-é collective i desenvolupat en col·laboració amb La Escocesa i Idensitat en el marc de «ETI - Expérimenter une Transformation Institutionnelle».

 

Grup de conversa i les seves constel·lacions (març-juny):

Justament en un moment en què la crisi de les cures, la vulnerabilitat dels nostres cossos i la importància dels nostres vincles es fa radicalment extrema i patent, es torna necessari r​epensar tant la institució clínica com quelcom que vagi més enllà d’ella mateixa.​

Eva Paià, Marina Ribot Pallicer i Angelica Tognetti es reuneixen periòdicament amb Irati Irulegi (Idensitat) per a compartir lectures i imaginar altres maneres de pensar l’espai clínic; per r​escatar altres formes de cura invisibilitzades al llarg de la història;​per reflexionar sobre les persones que, més enllà de l’espai mèdic, estan duent a terme les tasques de cura (de menors, majors, diversitats funcionals...); ​per pensar com reacciona la cultura davant la crisi actual​...

Al llarg dels mesos de confinament han generat un arxiu documental, ​una constel·lació de reflexions,​cites, imatges, llibres, veus, esquemes per a continuar pensant juntes, encara que des de lluny, i imaginar altres escenaris possibles... CULTIVAR LOS CUIDADOS

Actualment el col·lectiu ha obert el seu espai de conversa a noves convidades: artistes, residents de La Escocesa, grup CO-rpus i diferents treballadores de l’àmbit sanitari.

 

www.pliecollective.com

IDENSITAT

 

*Credits de la imatge: Claudia Ventola: Visiones Periféricas.

Pere IV, 345 08020 Barcelona