Pere IV, 345 08020 Barcelona
Dates:
17 d’octubre 2019 18:00 - 20:00
17/10
18:00h

Gabinet de les mentides.
Possibilitats moltes, probabilitats poques

de TMTMTM

Gabinet de les mentides. Possibilitats moltes, probabilitats poques és un projecte de TMTMTM que, per a Nexes, planteja una plataforma entorn de les experiències de precarietat del context artístic a Barcelona: abús de poder, sobreexplotació del capital simbòlic de unx mismx, ansietat, frustració, manipulació d'expectatives, males pràctiques en el sector artístic/cultural, la gestió de la queixa, el silenci, les pors.

En paral·lel a les trobades, TMTMTM desenvoluparà una relatoría en gabinetedelasmentiras.tmtmtm.xyz al costat de documentacions en formats diversos de les col·laboracions amb diversos agents i altres publicacions entorn de la seva recerca sobre les violències contractuals.

 

Trobada Nº#3

LA TASCA DE L’ARTISTA EN LES BONES PRÀCTIQUES PROFESSIONALS

Un dels principals aspectes a tenir en compte per a gaudir d'un context artístic saludable és que tots els implicats (tant els artistes com els comissaris, intermediaris de tota mena o els responsables d'espais de divulgació d'art, galeries d'art, etcètera) assumeixin la seva labor
de manera responsable i professional. Per aquest motiu, és indispensable entendre i respectar les "bones pràctiques" amb l'objectiu d'obtenir una relació professional justa, equilibrada i satisfactòria per a totes les parts que hi intervenen.

Durant aquesta trobada es tractaran alguns dels principis bàsics sobre els quals se sustenten les bones pràctiques professionals, posant l'accent en aquells aspectes en els quals l'artista és màxim responsable. Aplicar les bones pràctiques professionals és un compromís de tots i la seva normalització en l'àmbit artístic permet establir un marc de treball honest i, en conseqüència, originar un escenari sòlid i transparent.

Joan Morey
Joan Morey(Mallorca, 1972), llicenciat i DEA en Belles arts per la Universitat de Barcelona. Paral·lelament a la seva pràctica artística exerceix una labor docent, principalment en el sector audiovisual i de professionalització artística. Ha impartit tallers de formació en marcs acadèmics i en programes de formació continuada impulsats per associacions d'artistes (AAVC, AAVIB, AVVAC…) o altres organitzacions (Institut d'Estudis Baleàrics, Els Clíniques d'És Baluard…). Col·labora com a expert convidat en diversos màsters i postgraus (PHotoESPAÑA, IDEP, Belles arts-UB, IL3...) i imparteix monogràfics i workshops en universitats, escoles d'Art o plataformes de Lifelong Learning centrats en la faceta professional de l'artista. En 2014 el Ministeri d'Educació Cultura i Deporto li va encarregar el taller “Eines de professionalització per a artistes” en el marc del programa “Promoció de l'Art” de Tabacalera Madrid, juntament amb un mòdul accessible online. Durant 2016/17 va ser coordinador de l'Observatori de les bones pràctiques professionals (OBBPP) de la PAAC.

Dates:
17 d’octubre 2019 18:00 - 20:00
17/10
18:00h
Pere IV, 345 08020 Barcelona