Pere IV, 345 08020 Barcelona
Dates:
12 de desembre 2019 18:00
19/12
18:00

Gabinet de les mentides.
Possibilitats moltes, probabilitats poques

de TMTMTM

El paradigma mecanicista, la raó científica, el binarisme ontològic i l’antropocentrisme occidental ens han portat a una violenta desconnexió amb el planeta i entre nosaltres. El capitalisme ens necessita separades, dissociades, tristes. Urgeixen noves estructures conceptuals i identitàries. Però com ho fem? Com podem imaginar maneres d’habitar i de relacionar-nos radicalment diferents? Pot el treball de l’artista ajudar-nos? Hauria de?

Clara Piazuelo és comare de DU-DÓNA, un col·lectiu que s’alimenta d’eines i sabers de les escoles llibertàries, dels laboratoris de fermentació i de les cuines ancestrals. Al costat de les seves companyes proposa projectes que fan preguntes sobre les nostres maneres de co-habitar i que ajuden a imaginar altres presents_futurs possibles. Llicenciada en Història de l’Art i en Comunicació Audiovisual, va fer un doctorat en “Educació artística i cultura visual” però al segon any d’escriure la seva tesi va tenir una crisi i la va deixar a mig fer. Ha treballat 10 anys com a responsable de l’àrea de Transferència de Coneixement en Hangar en projectes educatius i de recerca en el context artístic.

+++

Gabinet de les mentides. Possibilitats moltes, probabilitats poques és un projecte de TMTMTM que, per a Nexes (La Escocesa + Idensitat ANEU), planteja una sèrie de trobades conversacionals entorn de les experiències de precarietat del context artístic a Barcelona: abús de poder, sobreexplotació del capital simbòlic d'unx mateixx, ansietat, frustració, manipulació d’expectatives, males pràctiques en el sector artístic/cultural, la gestió de la queixa, el silenci, les pors. En paral·lel a les trobades, TMTMTM desenvoluparà un relat en el seu web al costat de documentacions en formats diversos de les col·laboracions amb els diferents agents i altres publicacions entorn a la  recerca sobre les violències contractuals

Dates:
12 de desembre 2019 18:00
19/12
18:00
Pere IV, 345 08020 Barcelona