Pere IV, 345 08020 Barcelona

Data límit: 28/06/2020
Enviaments: convocatories@laescocesa.org

Dissabtes tònics
Convocatòria oberta d'accions artístiques i videoperformance.


Des del Projecte co-, llançat per la Fàbrica Oberta de Creació Analògica La Escocesa, diversos grups de treball investiguen sobre la millor manera de tornar a recorporeizar l'art i acostar-lo a la gent d'una manera segura després de la declaració d'alarma declarada pel Govern degut a la pandèmia provocada pel coronavirus. El segon d'aquests grups, anomenat la co-ctelera, es preocupa per acostar l'art a les vecines de Poblenou mitjançant una sèrie d'activitats centrades en la presa de carrer i el desig de recuperar el contacte entre públic i cultura.

Amb la finalitat de conformar part d'aquesta programació, el Projecte co- llança una convocatòria oberta a tots aquells artistes que estiguin interessats a participar amb dos tipus de propostes en l'espai públic els dies 18 i 25 de Juliol a la tarda, en el barri de Poblenou:


1. Artistes del cos, performers, ballarins etc: Convidem a artistes que treballin amb el cos a exposar les seves reflexions mitjançant accions artístiques en l'espai públic.

2. Videoperformance, projecció, so: Convidem a artistes que treballin amb vídeo, dispositius fílmics, sonors o lumínics a presentar les seves propostes artístiques. Les propostes seran presentades en un espai públic a determinar.


Per qüestions organitzatives, es recomana que les propostes tinguin una durada d'entre 15 i 30 minuts, encara que es valoraran totes les propostes independentment de la seva durada. El desenvolupament dels projectes dependrà de l'evolució de la situació. La Escocesa es reserva el dret de suspendre o adaptar l'esdeveniment si no és possible realitzar-lo en condicions de seguretat.

Se seleccionaran sis artistes per cadascuna de les categories. Pot tractar-se de propostes inèdites o de propostes ja realitzades anteriorment. Tots els projectes seleccionats es realitzaran tenint en compte les mesures de seguretat necessàries per a evitar qualsevol risc de contagi. En cas de necessitar-ho i sempre en funció de la disponibilitat, La Escocesa posarà a la disposició dels participants seleccionats material tècnic del centre (taula de 16 canals, taula de 6 canals, altaveus, cables de so etc).

Les sol·licituds inclouran la següent informació:


– Descripció conceptual i gràfica de la proposada

– Descripció tècnica detallada

– Rider tècnic

– Necessitats específiques de realització

– Imatges de l'obra si ha estat realitzada anteriorment

– En el cas de videoperformance, projeccions o obres sonores ja realitzades, el dossier inclourà un link de visionat online de l'obra (youtube, vimeo etc).

– CV amb dades de contacte i pàgina web i/o RRSS en cas de tenir-les


Tota la informació anirà inclosa en un sol PDF d'un màxim de 6 pàgines i 5 MB.

Aquest dossier es presentarà via mail a convocatories@laescocesa.org abans del 28 de Juny a les 23.59 hores i un jurat triarà les dotze propostes que formaran part de la programació.

La resolució es farà pública el 6 de Juliol en la web de l'Escocesa i es comunicarà per mail a lxs seleccionadxs.

Cada artista seleccionada rebrà 150 € d'honoraris una vegada transcorregut l'esdeveniment.

Data límit: 28/06/2020
Enviaments: convocatories@laescocesa.org

Pere IV, 345 08020 Barcelona