Fàbrica oberta de creació analògica
Pere IV, 345 08020 Barcelona

Si tens qualsevol dubte, suggeriment o col·laboració: g1@laescocesa.org

Crèdits sense data límit de presentació o amb data límit posterior a l'estat d'alarma

Línies de crèdits específiques per a agents culturals.

 

APORTACIONS REINTEGRABLES A PROJECTES CULTURALS

Departament de Cultura i Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC)

TERMINI: fins a la finalització de l’Estat d’Alarma + els dies que quedàven per finalitzar el plaç de presentació de sol·licituds.

 • Descripció:
  Concessió d’ajuts a projectes culturals dels àmbits de les arts escèniques, de les arts visuals, del món editorial, del discogràfic i musical, que tinguin una temporalitat definida, que siguin econòmicament identificables i diferenciables dins l’activitat de l’empresa, i adreçats a la producció, distribució, comercialització o explotació de béns de consum cultural.
   
 • Dirigit a:
  Persones físiques o jurídiques que tinguin per objecte les activitats de producció, distribució, comercialització de béns de consum cultural. També poden presentar sol·licituds les agrupacions d'empreses que es constitueixen en unions temporals d'empreses (UTE).
   
 • Enllaços importants:

 

 

LÍNEA DE LIQUIDACIÓ COVID-19 PEL SECTOR CULTURAL

Ministerio de Cultura, Gobierno de España

TERMINI: Es podrà sol·licitar per un període de fins a 4 anys, i amb una carència del principal de fins a 18 mesos.

 

 

LÍNEA D’AVALS ARRENDAMENT COVID-19, PER A LLOGATERES.

Gobierno de España A TRAVÉS DE ICO (Instituto de Crédito Oficial)

TERMINI: 30 de setembre

 • Descripció:
  Les llogateres que es trobin en situacions de vulnerabilitat social i econòmica, com a conseqüència de l'expansió de la COVID-19, poden accedir als ajuts transitoris de finançament en la modalitat de préstecs avalats i subvencionats per l'Estat, per fer front al lloguer d'habitatge habitual de les llars.
   
 • Dirigida a:
  Residents espanyoles titulars del contracte d’arrendament.
   
 • Dotació econòmica:
  Fins al 100% de l’import de 6 mensualitats, en virtut del contracte d’arrendament de vivenda vigent, amb un màxim de 5.400€, a raó d’un màxim de 900€ per mensualitat.
   
 • Enllaços importants:
  Bases
   
 • Sol·licitud:
  A qualsevol de les entitats de crèdit adherides a la Línea de Avales Arrendamiento COVID-19 de l’ICO:
  En cualquiera de las entidades de crédito adheridas a la Línea de Avales Arrendamiento COVID-19 del ICO, que per ara són: Caixa Ontinyent, Caixa Colonya Pollença, Laboral Kutxa, Bankia, Abanca, Unicaja, Liberbank, Cajamar, Sabadell.
   
 • Consultes

 

 
 

LÍNEA D’AVALS  COVID-19  PER A AUTÒNOMES

Gobierno de España A TRAVÉS DE ICO (Instituto de Crédito Oficial)

TERMINI: 30 de setembre.

 • Descripció:
  Línea d'avals per facilitar accés al crèdit i liquidació a empreses i autònomes per fer front a l’impacte econòmic i social de la COVID-19.
   
 • Dirigida a:
  Autònomes i Pimes.
   
 • Dotación econòmica:
  L’aval garantitzarà el 80% del principal de les noves operacions de financiació i de les renovacions.
   
 • Enllaços importants:
  Bases
   
 • Sol·licitud:
  Tramitar a través de les vostres entitats financeres.
   
 • Contacte
   
 • Web

APORTACIONS REINTEGRABLES A PLANS DE DISTRIBUCIÓ DE LLARGMETRATGES CINEMATOGRÀFICS
Departament de Cultura i Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC).

TERMINI: Fins a la finalització de l’estat d’alarma + els dies que quedaven per finalitzar el plaç de presentació de sol·licituds

 • Descripció:
  Ajuts econòmics en forma de "cofinançament" que permeten a l'empresa disposar de finançament a priori per a un projecte cultural. L'objecte és la concessió d'ajudes a plans de distribució de llargmetratges cinematogràfics per part d'empreses distribuïdores catalanes al territori espanyol.
   
 • Dirigit a:
  Empresa distribuidora independent que no és objecte d'influència dominant, directa o indirectament, ni part d'empreses d'Estats no membres de la Unió Europea ni associats a l'Espai Econòmic Europeu, ni d'empreses prestadores de serveis de comunicació audiovisual, per raons de propietat, de participació financera o per les normes que regeixen la presa de decisions.
   
 • Enllaços importants:
  Bases


   

ICF - AVALIS LIQUIDAT COVID-19
ICF (Institut Català de Finances) a través de Avalia de Catalunya.

TERMINI: Aquesta línia ha esgotat els recursos per tramitar des ICF. No obstant això, us podeu adreçar a la vostra entitat financera per gestionar el préstec amb aval d'Avalis pel 100% del principal.

 • Descripció:
  Préstec amb aval del 100% d'Avalis de Catalunya per cobrir les necessitats de liquiditat de les pimes catalanes a conseqüència de la situació derivada del COVID-19.
   
 • Dirigit a:
  Autònomes i Pymes.
   
 • Dotació econòmica: Entre 50.000€ i fins a 1 m€. Comissió de Administración y Riesgo (CAIR) del 0,65%. Sense comissió d’obertura, de estudi ni de cancel·lació anticipada.
   
 • Enllaços importants:
  Bases
  Consultes
  Web

   
 • Comentaris:
  Tramitar a través de la seva entitat financiera.
  Consultes:
  consultes@icf.cat / 671 786 871
LÍNIA DE FINANCIACIÓ
Institut Català de Finances

TERMINI: sense data.

 • Descripció:
  Termini: fins a 5 anys, amb fins a 1 any de carència inclòs.
  Interès: EURIBOR a 12 mesos més un diferencial màxim del 3%.
  Sense comissions.
  Garanties a determinar en funció del projecte.
   
 • Dirigit a:
  Entitats i empreses culturals amb projectes relacionats amb la producció, distribució, comercialització i difusió i exhibició de béns i/o serveis culturals, entre d'altres, que s'hagin vist afectades per la situació derivada de la Covid-19 i necessitin liquiditat.
  Qualsevol empresa o institució amb seu social i/o operativa a Catalunya, indistintament de la seva mida o sector d'activitat.
  L'ICF no finança particulars, excepte en el cas de la capitalització d'empreses, on el titular del finançament pot ser un accionista particular, ja sigui actual o nou.
   
 • Dotació econòmica:
  Entre 20.000 € i 300.000 € per empresa o grup empresarial.
   
 • Enllaços importants:
  Bases

PRÉSTECS PER A INVERSIONS I CIRCULANT DE LES EMPRESES I ENTITATS CULTURALS EN COL·LABORACIÓ AMB EL ICF
Institut Català de les Empreses Cultural i Institut Català de Finances

TERMINI: sense data

 • Descripció:
  Impulsar la financiació de projectes que requereixin de inversions en actiu fix o necessitats de circulant.
   
 • Dirigit a:
  Empreses culturals privades, entitats privades culturals sense ànim de lucre, així com entitats locals amb seu social o seu operativa a Catalunya.
   
 • Enllaços importants:
  Bases
  Web
PRÉSTECS PARTICIPATIUS
Institut Català de Finances y Departament de Cultura

TERMINI: sense data

 • Descripció:
  Línia de suport adreçada especialment a empreses emergents (start-ups) culturals amb un model de negoci digital que té com a objectiu oferir-los suport en les fases inicials dels seus projectes empresarials.
   
 • Dirigit a:
  Empreses culturals privades, entitats privades culturals sense ànim de lucre, així com entitats locals amb seu social o seu operativa a Catalunya.
   
 • Enllaços importants:
  Bases
  Web

 

 

 

Fàbrica oberta de creació analògica
Pere IV, 345 08020 Barcelona