Pere IV, 345 08020 Barcelona
Dates:
17 de novembre 2021 17:00 - 19:00

Inscripció completant el formulari en aquest link.

COnsultori Obert

 

Desde COnsultori s'activa aquest Consultori Obert amb el desig de protegir-nos col·lectivament, buscar alternatives i acompanyar-nos en els procediments llargs i incomprensibles per a la supervivència en l'àmbit artístic.

Generem un espai obert i porós que impliqui i tingui en compte la complexa situació i la violència específica que s'exerceix sobre les artistes.

És una trobada presencial i virtual on compartir dubtes, inquietuds i incerteses sobre processos de postulació a convocatòries, ajudes i crèdits; però també creuar idees, experiències, projectes, anhels i alimentar sinergies.

Inscripció completant el formulari en aquest link.

Qualsevol dubte consultori@laescocesa.org

Dates:
17 de novembre 2021 17:00 - 19:00

Inscripció completant el formulari en aquest link.

Pere IV, 345 08020 Barcelona