Pere IV, 345 08020 Barcelona
Dates:
1 de juliol 2021 18:00 - 19:00


Inscripcions: consultori@laescocesa.org

BECA'T TU!
Trobada sobre criptoeconomía i autogestió.


Amb Maíra das Neves, artista i part del grup CO-rpus

Des de CO-nsultori ens interessa obrir espais per a pensar diverses maneres de generar autonomies com a subjectes econòmics que som, especialment des de la realitat precaritzant del nostre mitjà i intentar buscar vies alternatives i/o complementàries al sistema beques-convocatòries.

Aquesta trobada és un espai d'aprenentatge col·lectiu i pràctic on a partir de l'experiència de Maíra i de les inquietuds del grup veurem com, entenent que els diners que disputem ja té el seu amo - l'1% - les criptos ofereixen una altra economia possible, ni tan ideal ni tan neta, però amb una proposta de descentralització, transparència i sense fronteres estatals. Farem un breu recorregut històric dels seus conceptes, problemàtiques i aprendrem de manera pràctica com funcionen i com s'usen.


*si els participants s'animen, es conformarà un grup de suport i estudis en criptomonedas, per a gestió de fons comuns o personals, de manera que es descentralitze i segueixi de manera orgànica segons els desitjos i possibilitats dels seus integrants.

 

Dates:
1 de juliol 2021 18:00 - 19:00


Inscripcions: consultori@laescocesa.org

Pere IV, 345 08020 Barcelona