Pere IV, 345 08020 Barcelona

Si tens qualsevol dubte, suggeriment o col·laboració: comunicadores@laescocesa.org

Les co-municadores

 
Les co-municadores dissenyen, presenten i informen. S'encarreguen de comunicar els resultats dels tres grups d'acció a través de xarxes socials, web i altres mitjans.

Des del naming del projecte al pla de comunicació, el disseny gràfic, el community management o la gestió de la web, les co-municadores, mostren què s'està coent en el laboratori que és el Projecte Co-. Les tres integrants del grup treballen mà a mà amb cadascun dels grups principals per a conèixer els continguts i pensar les millors vies de comunicació. Xarxes socials, premsa, mailing, contacte amb agendes culturals i cartells físics repartits pel barri han estat els principals mitjans de difusió.

El grup de les co-municadores març 2020- juliol 2021: Leia Goiria, Ezequiel Soriano, Teresa Mulet, Natalia Dominguez

El grup de les co-municadores sep-dec 2021: Leia Goiria, Helena Vinent y Morgana Ucher
Pere IV, 345 08020 Barcelona