Pere IV, 345 08020 Barcelona

Si tens qualsevol dubte, suggeriment o col·laboració: corpus@laescocesa.org

el co-rpus

Protocols alternatius per a la crisi del contacte.

Assessorades per tècnics sanitaris, el grup d'artistes que conformen el co-rpus imagina i redacta protocols experimentals per a retornar el cos a la cultura. La tendència majoritària per a afrontar la crisi que ha suposat el Covid-19 en la cultura sembla ser la virtualització. La desterritorialització, l'abandó del cos i la primacia del digital dominen les propostes culturals dels pròxims temps, no obstant això, des de La Escocesa creiem necessari retornar el cos, les cures i el territori a l'escena cultural. Amb aquest objectiu, el co-rpus genera protocols alternatius que paren esment en allò que la majoria de protocols semblen oblidar: el cos, les cures, la psicologia, l'ecologia...

Amb l'assessorament de personal sanitari i tècnic, s'avaluaran i certificaran les diferents solucions proposades després d'haver analitzat les necessitats de cada disciplina artística perquè aquests paquets de mesures serveixin centres culturals i a artistes individuals com a eines per a retornar el públic a les seves activitats d'una forma segura.

En la composició de l'organisme corpus han fluctuat:

Les propostes estaran supeditades als canvis normatius promoguts per les diverses administracions, considerant la situació canviant relacionada amb la pandèmia Covid-19.

 

 

Pere IV, 345 08020 Barcelona