Pere IV, 345 08020 Barcelona
Dates:
15 de març 2022 - 15 d’abril 2022

LA ESCOCESA CONVOCA 5 BEQUES D'INVESTIGACIÓ ARTÍSTICA

 

La Escocesa obre tres convocatòries de projectes de recerca i experimentació, dirigides tant a sòcies com a persones i col·lectius externs al centre:

 1. BEQUES D'INVESTIGACIÓ ARTÍSTICA LA ESCOCESA 2022
  3 beques de 5.000€ bruts ampliables a 6.000€ en cas de col·lectius

 2. PROJECTES D'INVESTIGACIÓ ECOTONS LA ESCOCESA - CREAF 2022
  1 beca de 5.000€ bruts ampliables a 6.000€ en cas de col·lectius

 3. PROJECTES D'INVESTIGACIÓ NEXES CIUTAT LA ESCOCESA - IDENSITAT 2022
  1 beca de 5.000€ bruts ampliables a 6.000€ en cas de col·lectius

 

El propòsit de la present convocatòria és donar suport a projectes de recerca i experimentació artística, individuals o col·lectius, per realitzar-se al llarg del 2022.

S'entén per projectes de recerca i experimentació aquells que posen èmfasi en el procés abans que en la producció d’obra. Per exemple, propostes que provoquin dinàmiques de pràctica col·lectiva i pensament crític, imaginin noves metodologies des de l'art o facin assajos de prova i error.

Es podrà presentar qualsevol persona o col·lectiu que compleixi els requeriments d'aquestes bases, sense límit d'edat o origen geogràfic ni una trajectòria professional específica.

La 1a fase del període de recepció de propostes estarà oberta fins al 15 d'abril de 2022. Tota la informació sobre el procés de selecció, els requisits i la documentació que cal aportar es troba a les bases adjuntes a les pàgines específiques de cada convocatòria.

Amb l'objectiu de llançar convocatòries accessibles que atenguin les condicions de treball i necessitats del sector, responent a les especificitats del context en què se situa La Escocesa, aquestes bases han estat revisades pel Laboratorio de Ideas para Convocatorias Cuidadas.

 

Alguns dels canvis que s'han incorporat a la convocatòria han estat:

 • Les bases s'han redactat i revisat per un equip heterogeni de comissaries, investigadores i artistes, algunes de les quals han estat seleccionades anteriorment.

 • S'ha pres la decisió de reduir el número de beques i augmentar la dotació econòmica a cada projecte per evitar-ne la precarització.

 • El pressupost assignat a cada projecte contempla els honoraris de les artistes i de les col·laboradores externes, i incorpora mecanismes per evitar la precarització.

 • La convocatòria és de temàtica oberta tant a nivell conceptual com a metodològic.

 • La inscripció és oberta a totes les creadores sense límit d'edat, origen, trajectòria, etc.

 • Es fomenta la participació de col·lectius, assignant una partida de pressupost més gran.

 • Format en fases amb l'objectiu de:

> Reduir el temps i l'esforç que les aplicants dediquen a la postulació.
> Fomentar la participació.
> Reduir la càrrega de treball al jurat.
> Donar un temps considerable perquè els projectes preseleccionats desenvolupin el dossier d'aplicació.

 • S'hi ofereixen recursos materials que faciliten l'execució dels projectes seleccionats.

 • S'hi ofereix acompanyament que facilita l'execució dels projectes seleccionats i el diàleg amb la institució.

 

 

Pere IV, 345 08020 Barcelona