Fàbrica oberta de creació analògica
Pere IV, 345 08020 Barcelona

¿Què és La Escocesa?

 

La Escocesa és una antiga fàbrica tèxtil recuperada, reoberta i posada en funcionament per un grup d'artistes que en els anys 90 van decidir reinterpretar l'ús de la factoria i posar en qüestionament els seus principis jeràrquics i alienadors.

A la fi del 2017 La Escocesa comença a relatar-se a si mateixa com una fàbrica oberta de creació analògica, en referència a les característiques precàries del seu espai industrial, que força la relació de qui ho habita amb arquitectures i tecnologies obsoletes.

Avui dia, se centra en donar cobertura a les necessitats d'artistes i agents culturals en les diferents fases de la seva trajectòria, oferint espais de treball i recursos per al desenvolupament dels seus projectes.

A causa de la història polièdrica de l'Escocesa, els seus valors sorgeixen des d'un posicionament emancipador, cooperatiu, horitzontal i feminista* que advoca per la llibertat creativa, la reapropiació de la tecnologia analògica i el desenvolupament de projectes comunitaris.

*(La Escocesa utilitza el femení genèric en els seus comunicats)

Com a espai habitat per la comunitat artística, la producció de l'Escocesa no se centra únicament en la creació d'obres, sinó també en la generació comuna de coneixements, xarxes de cures i noves maneres de construir les institucions culturals.

 

Què fem?


A través de residències, projectes de recerca, activitats de producció i internacionalització i una xarxa de sòcies usuàries, La Escocesa contribueix a generar formes alternatives d'experiència que parteixin de la pràctica artística.

Les convocatòries de residències i programes de recerca són obertes i es realitzen una vegada a l'any. De manera paral·lela, en La Escocesa existeix la figura de la Sòcia Usuària, aquelles artistes i investigadores que formen part de la comunitat però no disposen d'un taller propi. Els processos de selecció de sòcies usuàries s'obren dues vegades a l'any.

Derivats dels Projectes de Recerca, La Escocesa promou una sèrie d'activitats públiques de col·lectivització que porten els nomeni de (De)formacions i Altiplans. Les (De)formacions consisteixen en una sèrie de tallers que posen en dubte la formació reglada. El seu objectiu és aproximar-se a l'art des de la visió personal d'un artista, reflexionant sobre els motius i els motors de la seva trajectòria. Amb el nom de Altiplans definim les presentació dels projectes d'artistes, converses i píndoles formatives d'utilitat per a la comunitat artística.

A aquestes activitats se'ls sumen projectes de producció artística en col·laboració amb altres institucions culturals i un programa d'Internacionalització que estableix llaços amb diversos centres de producció d'art i pensament a nivell internacional.

Però no sols és la producció artística el que defineix a La Escocesa sinó la seva experimentació amb noves formes de gestió i desenvolupament de les institucions culturals. Així, la manera de treballar internament es conforma com una acció creativa que es combina i afecta recíprocament a la producció artística.

 

Com ens organitzem?


La Escocesa, com a institució pública impulsada per l'Ajuntament de Barcelona en el marc de les Fàbriques de Creació, funciona principalment a través de convocatòria pública. Tant l'activitat externa com la Direcció i les sòcies residents es trien per mitjà de convocatòries públiques.

La gestió de La Escocesa segueix un model comunitari que opera a través d'una Assemblea Anual (formada per totes les sòcies -residents i usuàries-), la qual designa una Junta Directiva (a la qual totes les sòcies poden postular).

Les sòcies usuàries accedeixen a La Escocesa per dues vies:

- A través dels Projectes de recerca i experimentació (les persones seleccionades per a aquests projectes es converteixen automàticament en sòcies usuàries).

- Per decisió de la Junta Directiva, la qual rep les propostes d'associació i decideix l'accés.

La Junta Directiva es comunica amb la Direcció per a la gestió i la presa de decisions sobre les accions de la fàbrica.

El treball diari (d'administració, producció, comunicació…) es realitza a través de dos tipus d'agents:

- L'Equip, elegit per la Direcció.

- El Projecte Co- (expandit).

El Projecte Co- és un projecte experimental de gestió horitzontal que es tradueix en un programa de beques amb l'objectiu de dur a terme la gestió de La Escocesa (comunicació, documentació, arxiu, risografia, taller de ceràmica, gestió d'espais, laboratori fotogràfic…). A aquestes beques poden postular totes les sòcies (usuàries i residents) i són adjudicades per la Direcció i la Junta.


 

 

  

 

Direcció


En procés de selecció.

 

Equip
 

Pablo Santa Olalla (Producció/ Projectes internacionals)
produccio@laescocesa.org

Llicenciat en Belles arts i un Màster d'Estudis Avançats d'Història de l'Art. Com a investigador, treballa en una tesi doctoral sobre xarxes artístiques entre Espanya i Llatinoamèrica dins del Grup de Recerca Art Globalization Interculturality i el Projecte de Recerca Modernitat Descentralitzada. Col·labora des de fa quatre anys amb l'Associació Arxiu Muntadas.
 

Alba Feito (Comunitat/ Atenció al públic)
comunicacio@laescocesa.org

Licenciada en Bellas artes y Master en Filosofía Contemporánea. Ha participado en colectivos artísticos y en proyectos de autopublicación. También ha formado parte de espacios vecinales como la imprenta de Can Batlló.
 

Isabel Sánchez (Administració)
administracio@laescocesa.org

És organitzadora i administradora d'empreses i autònoms des del 1993. És experta en tràmits administratius amb entitats públiques i en resolució de problemes de gestió, ocupant-se professionalment de diverses empreses i associacions des de fa més de quinze anys.
 

Daniel Zucchelli (Manteniment)
manteniment@laescocesa.org

Ha treballat en muntatge d'estands per a diverses fires internacionals, en muntatge d'escenografies per gires i diverses tasques de manteniment per companyies teatrals i art de carrer.

 

Junta Directiva (2020)
 

Marina Rubio (presidenta)
Valentina Alvarado (secretària)
Antonia Rossi (tresorera)
Joan-Marc Batlle (vocal)
Caterina Botelho (vocal)
Natalia Castañeda (vocal)
Juan Francisco Segura (vocal)
Carlos Vásquez (vocal)

 

Projecte co- Expandit (2021)
 

Comunicadores
comunicadores@laescocesa.org
Leia Goiria, Natalia Domínguez i Ezequiel Soriano

Documentació
documentacio@laescocesa.org
Marla Jacarilla, Catarina Botelho i Antoni Rossi

Arxiu i Biblioteca
arxiu@laescocesa.org
Erica Volpini, Silvia Renda i Ezequiel Soriano

Risografia
risografia@laescocesa.org
Teresa Mulet

Taller Co-obra
obradorcollectiu@laescocesa.org
Mercé Jara

Laboratori Fotogràfic
laboratorifotografic@laescocesa.org
Marta Sellarés

Projecte Co-

Co-rpus
corpus@laescocesa.org
Silvia G. Villar, Juan Antonio Cerezuela i Paula Bruna

Co-ctelera
coctelera@laescocesa.org
Juan David Galindo, Natalia Castañeda, Thilleli Rahmoun, Valentina Alvarado i Roberto Contador

Co-nsultori
consultori@laescocesa.org
Marina Ribot, Luna Acosta, Rosa Lendinez i Natalia Carminati


 

Webs anteriors:

 

Antiga website (2020-2011) 
 

Antiga website (2010-2006)

 

 

 

Fàbrica oberta de creació analògica
Pere IV, 345 08020 Barcelona