Pere IV, 345 08020 Barcelona

¿Què és La Escocesa?

 

La Escocesa és una antiga fàbrica tèxtil recuperada, reoberta i posada en funcionament per un grup d'artistes que en els anys 90 van decidir reinterpretar l'ús de la factoria i posar en qüestionament els seus principis jeràrquics i alienadors.

A la fi del 2017 La Escocesa comença a relatar-se a si mateixa com una fàbrica oberta de creació analògica, en referència a les característiques precàries del seu espai industrial, que força la relació de qui ho habita amb arquitectures i tecnologies obsoletes.

Avui dia, se centra en donar cobertura a les necessitats d'artistes i agents culturals en les diferents fases de la seva trajectòria, oferint espais de treball i recursos per al desenvolupament dels seus projectes.

A causa de la història polièdrica de La Escocesa, els seus valors sorgeixen des d'un posicionament emancipador, cooperatiu, horitzontal i feminista* que advoca per la llibertat creativa, l'ecología  i el desenvolupament de projectes comunitaris.

*(La Escocesa utilitza el femení genèric en els seus comunicats)

Com a espai habitat per la comunitat artística, la producció de La Escocesa no se centra únicament en la creació d'obres, sinó també en la generació comuna de coneixements, xarxes de cures i noves maneres de construir les institucions culturals.

 

Què fem?


A través de residències, projectes de recerca, activitats de producció i internacionalització i una xarxa de sòcies usuàries, La Escocesa contribueix a generar formes alternatives d'experiència que parteixin de la pràctica artística.

Les convocatòries de residències i programes de recerca són obertes i es realitzen una vegada a l'any. De manera paral·lela, en La Escocesa existeix la figura de la Sòcia Usuària, aquelles artistes i investigadores que formen part de la comunitat però no disposen d'un taller propi. Els processos de selecció de sòcies usuàries s'obre una vegada a l'any.

Derivats dels Projectes de Recerca, La Escocesa promou una sèrie d'activitats públiques de col·lectivització. El seu objectiu és aproximar-se a l'art des de la visió personal d'un artista, reflexionant sobre els motius i els motors de la seva trajectòria.

A aquestes activitats se'ls sumen projectes de producció artística en col·laboració amb altres institucions culturals i un programa d'Internacionalització que estableix llaços amb diversos centres de producció d'art i pensament a nivell internacional.

Però no sols és la producció artística el que defineix a La Escocesa sinó la seva experimentació amb noves formes de gestió i desenvolupament de les institucions culturals. Així, la manera de treballar internament es conforma com una acció creativa que es combina i afecta recíprocament a la producció artística.

 

Com ens organitzem?


La Escocesa, com a institució pública impulsada per l'Ajuntament de Barcelona en el marc de les Fàbriques de Creació, funciona principalment a través de convocatòria pública. Tant l'activitat externa com la Direcció i les sòcies residents es trien per mitjà de convocatòries públiques.

La gestió de La Escocesa segueix un model comunitari que opera a través d'una Assemblea Anual (formada per totes les sòcies -residents i usuàries-), la qual designa una Junta Directiva (a la qual totes les sòcies poden postular).

Les sòcies usuàries accedeixen a La Escocesa per dues vies:

- A través dels Projectes de recerca i experimentació (les persones seleccionades per a aquests projectes es converteixen automàticament en sòcies usuàries).

- Per decisió de la Junta Directiva, la qual rep les propostes d'associació i decideix l'accés.

La Junta Directiva es comunica amb la Direcció per a la gestió i la presa de decisions sobre les accions de la fàbrica.

El treball diari (d'administració, producció, comunicació…) es realitza a través l'equip, elegit per la Direcció.

 

 

Junta Directiva (2022)


Helena Vinent (Presidenta)
Natalia Domínguez (Secretària)
Catarina Botelho (Tresorera)
Ezequiel Soriano (Vicepresident)
Lizette Nin (vocal)
Natalia Castañeda (vocal)
Silvia Renda (vocal)
Matilde Amigo (vocal)
Roberto Contador (vocal)
Lourdes Peñaranda (vocal)
Juan Francisco Segura (vocal)


 

Webs anteriors:

 

Antiga website (2020-2011) 
 

Antiga website (2010-2006)

 

 

 

Pere IV, 345 08020 Barcelona