Fàbrica oberta de creació analògica
Pere IV, 345 08020 Barcelona

¿Què és La Escocesa?

 

La Escocesa és una antiga fàbrica tèxtil recuperada, reoberta i posada en funcionament per un grup d'artistes que en els anys 90 van decidir reinterpretar l'ús de la factoria i posar en qüestionament els seus principis jeràrquics i alienadors.

A la fi del 2017 La Escocesa comença a relatar-se a si mateixa com una fàbrica oberta de creació analògica, en referència a les característiques precàries del seu espai industrial, que força la relació de qui ho habita amb arquitectures i tecnologies obsoletes.

Avui dia, se centra en donar cobertura a les necessitats d'artistes i agents culturals en les diferents fases de la seva trajectòria, oferint espais de treball i recursos per al desenvolupament dels seus projectes.

A causa de la història polièdrica de l'Escocesa, els seus valors sorgeixen des d'un posicionament emancipador, cooperatiu, horitzontal i feminista* que advoca per la llibertat creativa, la reapropiació de la tecnologia analògica i el desenvolupament de projectes comunitaris.

*(La Escocesa utilitza el femení genèric en els seus comunicats)

Com a espai habitat per la comunitat artística, la producció de l'Escocesa no se centra únicament en la creació d'obres, sinó també en la generació comuna de coneixements, xarxes de cures i noves maneres de construir les institucions culturals.

 

Què fem?


A través de residències, projectes de recerca, activitats de producció i internacionalització i una xarxa de sòcies usuàries, La Escocesa contribueix a generar formes alternatives d'experiència que parteixin de la pràctica artística.

Les convocatòries de residències i programes de recerca són obertes i es realitzen una vegada a l'any. De manera paral·lela, en La Escocesa existeix la figura de la Sòcia Usuària, aquelles artistes i investigadores que formen part de la comunitat però no disposen d'un taller propi. Els processos de selecció de sòcies usuàries s'obren dues vegades a l'any.

Derivats dels Projectes de Recerca, La Escocesa promou una sèrie d'activitats públiques de col·lectivització que porten els nomeni de (De)formacions i Altiplans. Les (De)formacions consisteixen en una sèrie de tallers que posen en dubte la formació reglada. El seu objectiu és aproximar-se a l'art des de la visió personal d'un artista, reflexionant sobre els motius i els motors de la seva trajectòria. Amb el nom de Altiplans definim les presentació dels projectes d'artistes, converses i píndoles formatives d'utilitat per a la comunitat artística.

A aquestes activitats se'ls sumen projectes de producció artística en col·laboració amb altres institucions culturals i un programa d'Internacionalització que estableix llaços amb diversos centres de producció d'art i pensament a nivell internacional.

Però no sols és la producció artística el que defineix a La Escocesa sinó la seva experimentació amb noves formes de gestió i desenvolupament de les institucions culturals. Així, la manera de treballar internament es conforma com una acció creativa que es combina i afecta recíprocament a la producció artística.

 

Com ens organitzem?


La Escocesa, com a institució pública impulsada per l'Ajuntament de Barcelona en el marc de les Fàbriques de Creació, funciona principalment a través de convocatòria pública. Tant l'activitat externa com la Direcció i les sòcies residents es trien per mitjà de convocatòries públiques.

La gestió de La Escocesa segueix un model comunitari que opera a través d'una Assemblea Anual (formada per totes les sòcies -residents i usuàries-), la qual designa una Junta Directiva (a la qual totes les sòcies poden postular).

Les sòcies usuàries accedeixen a La Escocesa per dues vies:

- A través dels Projectes de recerca i experimentació (les persones seleccionades per a aquests projectes es converteixen automàticament en sòcies usuàries).

- Per decisió de la Junta Directiva, la qual rep les propostes d'associació i decideix l'accés.

La Junta Directiva es comunica amb la Direcció per a la gestió i la presa de decisions sobre les accions de la fàbrica.

El treball diari (d'administració, producció, comunicació…) es realitza a través de dos tipus d'agents:

- L'Equip, elegit per la Direcció.

- El Projecte Co- (expandit).

El Projecte Co- és un projecte experimental de gestió horitzontal que es tradueix en un programa de beques amb l'objectiu de dur a terme la gestió de La Escocesa (comunicació, documentació, arxiu, risografia, taller de ceràmica, gestió d'espais, laboratori fotogràfic…). A aquestes beques poden postular totes les sòcies (usuàries i residents) i són adjudicades per la Direcció i la Junta.


 

 

 

 

Junta Directiva (2020)


Valentina Alvarado (presidenta)
Silvia Renda (secretària)
Caterina Botelho (tresorera)
Antonia Rossi (vocal)
Ezequiel Soriano (vocal)
Erica Volpini (vocal)
Mercé Jara Muns (vocal)
Carlos Vásquez (vocal)
Helena Vinent (vocal)

 

Projecte co- Expandit (2021)
 

Comunicadores
comunicadores@laescocesa.org

Arxiu i Biblioteca
arxiu@laescocesa.org

Risografia
risografia@laescocesa.org

Taller Co-obra
obradorcollectiu@laescocesa.org

Laboratori Fotogràfic
laboratorifotografic@laescocesa.org
 

Projecte Co-

Co-rpus
corpus@laescocesa.org

Co-ctelera
coctelera@laescocesa.org

Co-nsultori
consultori@laescocesa.org


 

Webs anteriors:

 

Antiga website (2020-2011) 
 

Antiga website (2010-2006)

 

 

 

Fàbrica oberta de creació analògica
Pere IV, 345 08020 Barcelona